TalTech ISIK
Nimi Tamre, Mart 1957
TTÜ struktuuriüksus 1
Allasutuse kood mh
TTÜ ametikoht professor
prodekaan
direktor
TTÜ-s 1982-
Teenistuskäik TTÜs peenmehaanika kat ins, n-tead
aparaadiehituse inst dots, mehhatroonika prof 1997, mehhatroonikainst konstruktsiooniõpetuse ja mehhatroonika professor 1997-2003, õppet juh 1997-...
mehhatroonikasüsteemide professor 2003-, õppet juh-01.09.2007-31.08.2012
mehaanikateadusk prodek 2000, teadus-arendusprodek 2001-2005/2006
instituudi direktror 2006-31.12.2020
Teenistuskäik mujal peenmeh kat
aparaadiehit inst
mehhatroon-inst
dekanaat
2014 - 2014 Leedu Vabariigi kõrghariduse kvaliteedi hindamise keskus, ekspert, hindamiskomisjonide liige
2008 - 2008 Läti Vabariigi kõrghariduse kvaliteedi hindamise keskus, ekspert, hindamiskomisjonide liige
2001 - 2001 Läti Vabariigi kõrghariduse kvaliteedi hindamise keskus, ekspert, hindamiskomisjonide liige
1999 - 2000 Massachusetts Institute of Technology (USA), külalisteadur
1997 - 1997 University of Wales (UK), Cardiff School of Engineering, külalisteadur
1993 - 1993 Kiel University of Applied Siences, külalisteadur (4 kuud)
Haridus TPI 1982 meh-teadusk c l, aspirant 1987-98, doktorant 1992-94; tehn-dr 1995
Teaduskraad tehnikateaduste doktor
professor
Eriala peenmeh-seadmed
Teadusorganisatoorne ja administratiivne tegevus Eesti Vabariigi patendivolinik. NSVL Rahvamaj Saavutuste näituse hõbemedal 1986. Olnud külalisteadur 1997/98 Wales'i Ü-s (Cardiff), 1999/2000 Massachusettsi Tehnol-inst. Eesti Teadlaste Liidu, Eesti Mehaanikainseneride Liidu l. 3 autoritunnist, 6 patenti. EE14
Tunnustused a.akad
patendivolinik
NL Rahvamaj-näit med
EE14
Eesti Teadl Liit
Eesti Meh-ins Liit
patent
autoritunnistus
2014 - ... Ajakirja "Scientific and Technical Journal of Information Technologies Mechanics and Optics" toimetuskolleegiumi liige
2014 - ... TTÜ-ITMO MSc Double Degree mehhatroonika õppekava akadeemiline vastutaja
2012 - ... IEEE liige
2011 - ... ASME liige
2011 - ... TTÜ automaatikainstituudi nõukogu liige
2010 - ... TTÜ esindaja Rootics Industries Association organisatsioonis
2006 - ... TTÜ mehaanikateaduskonna õppekavakomisjoni liige
2005 - ... AUVSI liige
2002 - ... TTÜ Mehhatroonika MSc ja Bsc õppekavade akadeemiline vastutaja
2002 - ... TTÜ mehhatroonika õppekavatöögrupi esimees
2000 - ... TTÜ mehaanikateaduskonna nõukogu liige
2000 - ... EAS ekspert
1995 - ... Eesti teadlaste liidu liige
2005 - 2010 TTÜ Graafikakeskuse nõukogu liige
1997 - 2006 TTÜ Biomeditsiinitehnika keskuse nõukogu liige
Sünniaeg 07.11.1957 Tallinn
PUBL kirjed autor