TalTech ISIK
Nimi Liias, Roode 1953
TTÜ struktuuriüksus 1
Allasutuse kood ep
TTÜ ametikoht professor
direktor
dekaan
TTÜ-s 1976/77-1978, 1981-
Teenistuskäik TTÜs tunnit õppej 1976/77-78
ehituse ökonoomika ja organiseerimise/ehitusökonoomika kat ins, ass, v-õpet, juh 1990-?
ehitustootluse inst dots 1993, kinnisvarahalduse prof 1999, ehitusökonoomika ja -juhtimise õppet juh 2002-31.08.2012, inst dir 2004-2008
ehitusteadusk dek 2005-2010
Teenistuskäik mujal =maj-tk
ehit ökon ja org kat
ehit-tootl inst
ehit-ökon kat
dekanaat
Haridus TPI 1976 maj-teadusk c l, aspirant 1976-78; maj-tead knd 1989 (Moskva Ehit-ins Inst)
Teaduskraad majandusteaduste doktor
professor
Eriala ehit ökon j organiseerimine
Teadusorganisatoorne ja administratiivne tegevus ELKNÜ TPI komiotee sekr asetäitja (on 1977). Ehit võtmeisik2003. Kuulub mitmesse ekspertgruppi. Tallinna Tehnikakõrgkooli dots (kohakaaslus) -2006-
Tunnustused ehit võtmeisik2003
a.akad
Tall Tehn-kõrgkool
Sünniaeg 21.07.1953 Tallinn
PUBL kirjed autor