TalTech ISIK
Nimi Oruvee, Helmut 1923-2007
TTÜ struktuuriüksus 3
TTÜ-s 1950, 1954-1974
Teenistuskäik TTÜs arhitektuuri ja arhitektuursete konstruktsioonide kat v-lab, ass, v-õpet, dots 1954
arhitektuuri kat dots, prof 1964, tunnit 1972-74
ehitusteadusk dek 1964-71
Teenistuskäik mujal arh ja arh-tuurs konstr kat
arhit kat
dekanaat
Haridus TPI 1950 ehit-teadusk, Leningr Ehitusins Inst aspirant 1951-54; tehn-knd 1954, arhit-dr 1966
Teaduskraad tehnikatead kand 1954
arhit-dr
professor
Eriala arhitekt
Teadusorganisatoorne ja administratiivne tegevus "Eesti Projekt" konsult 50ndail a-il, Lening Inst 2Lenprojekt" konsult 60ndail a-il, ERKI õppej 1964-92, arhitektuurikat juh 1971-90, emeriitprof 1994. Eesti NSV teeneline teadl 1969, Tln Linnanõuk alalise ehituskomisj esim, Tln Linna Täitevkom l, Eesti NSV Arhit Liidu juhat l
Tunnustused ERKI
ENSV teenel teadl
EE14
Pärnu Ühisgümnaas636
a.akad
Sünniaeg 22.10.1923 Pärnu, suri 01.03.2007
PUBL kirjed autor