TalTech ISIK
Nimi Otto, Tauno 1967
TTÜ struktuuriüksus dekaan
Allasutuse kood me
TTÜ ametikoht dotsent
õppeprodek
professor
dekaan
TTÜ-s 1989-
Teenistuskäik TTÜs tööpinkide ja instrumentide labor ins, õppemeister, tööpinkide ja instrumentide kat ass
masinaehituse instituudi assistent 1990-2001, tootearenduse õppetooli lektor 2001-2006
dotsent 2007-2010
professor 2010-...
mehaanikateaduskonna õppeprodekaan 01.09.2007-31.08.2010
dekaan 2010-...
masinaehituse instituudi tootmistehnika õppetooli juhataja 01.09.2015-31.08.2020
Teenistuskäik mujal tööpink ja instrum labor
tööpink ja instrum kat
mas-ehit inst
2015 - ... Kasahstani Kõrghariduse Kvaliteediagentuur
ekspert
2011 - ... Euroopa Teadusuuringute Rakendusamet
ekspert
2013 - 2014 Kosovo Akrediteerumisagentuur
ekspert
2012 - 2012 Leedu Kõrghariduse Hindamisagentuur
Ekspert
2001 - 2001 Tallinna Masinatehas, arendusinsener
1993 - 2000 Patendibroo Lasvet, patendiinsener
1993 - 1994 Eesti Merehaiduskeskus, laborijuhataja
Haridus TTÜ 1990 meh-teadusk, doktrant 2001-2006 (tootmistehn, juhend prof J.Papstel) ; tehn-tead mag 2001 (tootm- ja transp-tehn), tehn-tead dr 2006
Teaduskraad tehn-tead dr
dotsent
Eriala mas-ehit
Teadusorganisatoorne ja administratiivne tegevus E-kursuste autor ja disainer (2005). EL projekti INNOMENT infokordinaator 2003-2004 (ettevõtete täiskasvanute koolitus)
Tunnustused a.akad
2015 - ... Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuuri (EKKA) kõrghariduse hindamisnõukogu liige
2014 - ... Euroopa masinaehituse strateegiliste uuringute ja innovatsiooni arendamise teekaardi (Roead4FAME) ekspertgrupi liige
2013 - ... Euroopa Kõrghariduse ja Teaduse Alalise Komitee (HERSC) liige
2013 - ... Innovatiivsete Masinaehituslike Tootmissüsteemide Tehnoloogia Arenduskeskuse IMECC OÜ, nõukogu liige
2013 - ... Eesti Disainikeskuse nõukogu liige
2012 - ... Masina- ja aparaadiehituse teadus- ja arendusnõukogu
esimees
2010 - ... Masina-, metalli- ja aparaaditööstuse kutsenõukogu kutsekomisjoni esimees
2007 - ... TTÜ nõukogu liige
2006 - ... INNOMET SA, nõukogu liige
2006 - ... DAAAM International teaduskomitee liige
2005 - ... TTÜ mehaanikateaduskonna nõukogu liige
2009 - 2014 Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuuri (EKKA) tehnika, tootmise ja tehnoloogia õppekavagrupi hindamiskomisjoni liige
2009 - 2012 TTÜ õppetegevuse kvaliteedirühma liige
2009 - 2010 Programmi „Kutsehariduse sisuline arendamine 2008-2013“ tegevuse „Kutseõppeasutuste riikliku tunnustamise süsteemi väljatöötamine ja rakendamine" sisutöörühma liige
2008 - 2009 TTÜ koordinaator 6RP projektis "Digital Factory for Human.Oriented Production System" DiFac (liitunud projektiga valoriseerimisetapis)
2007 - 2008 Konverentsi 6th International DAAAM Baltic Conference INDUSTRIAL ENGINEERING 24 - 26 April 2008, Tallinn, ESTONIA, korralduskomitee teadussekretär
2005 - 2007 LdV projekti „Nõustamissüsteem masina- ja aparaadiehituse ning elektroonikatööstuse sektori koolitus- ja tööjõuprobleemide lahendamiseks-INNOMET II“ TTÜ koordinaator
2005 - 2006 ESF projekti „INNOMET II - Innovaatiline inimressursside arendussüsteemi rakendamine Eestis“ TTÜ koordinaator
2005 - 2006 Konverentsi 5 th International DAAAM Baltic Conference INDUSTRIAL ENGINEERING - adding innovation capacity of labour force and entrepreneur 20 - 22 April 2006, Tallinn, ESTONIA, korralduskomitee teadussekretär
2004 - 2006 Innove
ekspert ESF meetme 1.1 projektidele
2004 - 2004 Ajakirja "TA Toimetised. Tehnikateadused" külalistoimetaja abi
2003 - 2004 Konverentsi 4 th International DAAAM Conference ''INDUSTRIAL ENGINEERING - INNOVATION AS COMPETITIVE EDGE FOR SME'', 28-29th April 2004, Tallinn, korralduskomitee teadussekretär
Sünniaeg 04.09.1967 Tallinn
PUBL kirjed autor