TalTech ISIK
Nimi Ehrlich, Üllas 1963
TTÜ struktuuriüksus 1
Allasutuse kood t
TTÜ ametikoht erakorraline teadur
juhataja
teadur
professor
dekaan
TTÜ-s 1998-
Teenistuskäik TTÜs TTÜ Eesti Majanduse Instituudi nooremteadur 1990 - 1994
teadur 1994 - 1997
majandusteaduskonna majandusuuringute teaduskeskuse erakorraline v-teadur 1997-2005
teadur 29.08.2007 - 31.08.2009
majandusteaduskond, dekaani kt (1.00) 01.09.2009 - 31.08.2010
dekaan 01.09.2010 - ...
avaliku sektori majanduse instituudi professor (1.00) 01.09.2009 - 31.08.2013
majandusuuringute teaduskeskuse juhataja 01.10.2007-30.09.2012
ärikorralduse instituut, keskkonnaökonoomika õppetool professor (1.00) 01.09.2013 - ...
ärikorralduse instituudi keskkonnaökonoomika õppetooli juhataja 01.09.2014-31.08.2019
Teenistuskäik mujal =maj-tk
TTÜ Eesti Maj Inst
maj-uuring teaduskeskus
1994 - 1994 Rovaniemi Ülikooli külalisteadur
Haridus TRÜ 1989 biol-geogr teadusk, magistrant, doktorant; mag 1995 (inimgeograafia), geogr-tead dr 2007
Teaduskraad mag
vanemteadur
Eriala biol-geneetika j selektsioon
Teadusorganisatoorne ja administratiivne tegevus 1989-1997 Eesti TA Maj Inst, tead 1994
Tunnustused Eesti TA Maj Inst
a.akad
2011 - ... Eestimaa Looduse Fondi Nõukogu liige
2009 - ... TTÜ Nõukogu
2009 - ... Ajakirja "Research in Economics and Business: Central and Eastern Europe" toimetaja
2009 - ... Ajakirja "Proceedings of the Institute for European Studies, Journal of Tallinn University of Technology" toimetuskolleegiumi liige
2007 - ... TTÜ Majandusteaduskonna nõukogu liige
2007 - 2009 TTÜ majandusuuringute teduskeskuse juhataja
2007 - 2009 TTÜ majandusuuringute teaduskeskuse nõukogu esimees
2006 - 2007 Tallinna Tehnikaülikool. Euroopa Liidu Struktuurifondide kasutamise (perioodiks 2007-2013) riikliku strateegia eelhindamine (ex ante). Keskkonna ja regionaalse arengu ekspert
2005 - 2009 Sihtfinantseeritav teema reg nr 0142697As05 "Subregionaalse sotsiaal-majandusliku institutsionaalse mudeli tüübi evolutsioon. Eesti majandussüsteem Läänemere aarises" põhitäitja
2004 - 2006 ETF grandi nr 5926 "Eesti energiasektori jätkusuutliku arengu trajektoorid konvergentsiks Euroopa Liiduga: ökoloogilised eeldused ja sotsiaalmajanduslikud võimalused" grandihoidja
2001 - 2004 Sihtfinantseeritav teema reg nr 0341764s01 "Eesti loodusressursside jätkusuutliku kasutamise modelleerimine ja sotsiaalmajanduslik hindamine" põhitäitja
2000 - 2002 ETF grandi nr 4187 "Eesti biodiversiteedi ökonoomika" grandihoidja
1998 - 2000 Sihtfinatseeritav teema reg nr 0340327s98 "Eesti loodusvarade potentsiaali ja energiaressursside kasutamise sotsiaalmajanduslik hindamine: teoreetilised alused ja rakendamisvõimalused" põhitäitja
1997 - 1999 ETF grandi nr 2869 "Eesti looduse mitteutilitaarsete ressursside ökonoomika" grandihoidja
1997 - 1998 PHARE ACE programmi uurimisprojekti leping nr P96-6141-R "Balti rannik: majanduslik hindamine kui rannikukaitse poliitika instrument Balti riikides", põhitäitja Eestis
1996 - 1997 Research Support Scheme (RSS) Research Grant (uurimistoetus) nr 1244/1997 "Eesti poollooduslike ökosüsteemide välismõjude hindamine Virtsu-Laelatu-Puhtu kaitseala näitel" grandihoidja
1995 - 1996 ETF grandi nr 1552 "Majandus piiratud majandustegevusega territooriumidel" grandihoidja
Eesti Geograafia Seltsi liige
Eesti Teaduste Akadeemia Looduskaitse Komisjoni liige
Sünniaeg 09.12.1963 Tallinn
PUBL kirjed autor