TalTech ISIK
Nimi Veiderma, Mihkel 1929-2018
TTÜ struktuuriüksus 1e
Allasutuse kood kt
TTÜ ametikoht emeriitprofessor
erakorraline vanemteadur
vanemteadur
dekaan
TTÜ-s 1960-2018
Teenistuskäik TTÜs keemilise tehnoloogia kat dots 1961, anorgaanilise ja analüütilise keemia kat juh 1971-87, prof 1972
keemiateadusk dek 1966 jaan-sept, 1978-83
mineraalväetiste ja söötade labor teadusl juhend 1965-92
keemiainst anorgaanilise ja analüütilise keemia prof 1992-97
alus- ja rakenduskeemia inst anorgaanilise ja üldkeemia õppet emeriitprof 1997
anorgaaniliste materjalide teaduslabori emeriitprof, erakorr v-tead (0,25, 0,5) 2005-31.12.2009, v-teadur 01.01.2010-31.12.2010
Teenistuskäik mujal anorg ja anal keem kat
mineraalväet j söötade labor
keem-inst
alus- ja raken-keem inst
dekanaat
anorg materj tead-labor
Haridus TPI 1953 keem-mäeteadusk c l, doktorant 1969-71; tehn-knd 1964, tehn-dr 1972 (Moskva Väetiste ja Insektofungitsiidide TU Inst)
Teaduskraad tehnikateaduste doktor
professor
Eriala anorg ainete tehnol
Teadusorganisatoorne ja administratiivne tegevus Maardu Keemiakombinaadi ins 1953-56, peains 1956-60. ENSV/Eesti TA akadeemik (anorgaaniline keem) 1975, asepresident 1987-99, peasekr 1999-2004, juhat l 2004 -?, juhat vabaliige 2005-. Energeetikanõukogu esimees. EV Presidendi Kantselei dir (1992). Nõukogude Eesti preemia 1975, ENSV Min Nõuk preemia 1986?. Eesti NSV teeneline teadl 1984. K.E. von Baeri medal, P. Kogermani nim mälestusmedal 1991. Eesti Teadusfondi nõukogu l 1995-. Riikl autasu: Valgetähe III kl teenetemärk 1998 (keemik). Eesti Keemia Seltsi ja Eesti Loodusuurijate Seltsi auliige. Soome Keemiaseltsi kirjavahetajaliige. ÜS"Raimla". EV Presidendi Akadeemilise Nõukogu l. Soome Tehnikateaduste Akad l. USA-Eesti põlevkiviuuringute programmi ühise koordinats-komitee l 2000. Maailma Energianõukogu (WEC) Eesti Rahvusliku Komitee l, UNESCO Eesti Rahvusliku Komisj l. Sihtasutuse Eesti Teadusfond Nõukogu l. Maailma Energeetikanõukogu (WEC) Eesti Rahvuskomitee juhat liige 2006. Riigi teaduspreemia (elutööpreemia) 2006
Tunnustused a.akad
akad
NEesti pr
ENSV teenel teadl
P.Kogermani mälestusmed
riikl autasu
ÜS Raimla
Soome Tehn-tead Akad
EE14
Maailma Energianõuk Eesti Rahvusl Komitee
UNESCO
EV Presidendi Kantselei
Eesti Tead-fond
EMajBL
WEC Eesti Rahvuskomitee
Eesti Loodusuurij Selts
EV tead-pr
Sünniaeg 27.12.1929 Tallinn, surn 25.10.2018 Tallinn, maetud Tln Metsakalmistu
PUBL kirjed autor