TalTech ISIK
Nimi Rajangu, Väino 1945
TTÜ struktuuriüksus 1
Allasutuse kood hh
TTÜ ametikoht professor
juhataja
TTÜ-s 1969-
Teenistuskäik TTÜs lab, v-lab
õppelabori juh 1970-72
tööstusökonoomika kat ass, v-õpet
kõrgkooli ökonoomika uurimisgrupi teadusl juhend 1977-92, dots 1981, prof 1986
humanitaar- ja sotsiaalteaduste inst hariduspoliitika prof 1992
humanitaarteadusk dek 1996-2004
haridusuuringute keskus juh ...-30.06.2009
haridusuuringute keskuse hariduspoliitika õppetooli juh 01.09.2007-31.08.2009.
Teenistuskäik mujal =maj-tk
tööstusökon kat
kõrgkooliökon uurim-gr
kõrgkooliökon labor
hariduspoliit uurim-gr
humanitaar- ja sotsiaalteaduste instituut
haridusuuring keskus
dekanaat
Haridus TPI 1970 elektrotehn-teadusk, aspirant; maj-tead knd 1975, maj-tead dr 1983 (Eesti NSV TA Maj Inst, Valgevene TA Maj Inst)
Teaduskraad maj-tead dr
professor
Eriala autom ja telemeh
Teadusorganisatoorne ja administratiivne tegevus 1964 lõpet Tallinna Polütehnikumi tehnik-eletriku erialal. TPI-s energ-teadusk õppimise ajal astus aspir majand alal. EKP KK osk juh aset 1981-85. NEesti kõrg- ja keskeriharid minister 1986-88, Riikliku Hariduskomitee esim, haridusminister 1988-90. Stažeer Saksamaa ülikoolides. Rahvusvaheliste Kõrgkoolide Teaduste Akadeemia (Moskvas) akadeemik 1994. Ühiskondliku Leppe Foorumi Haridustoimkonna l 2006
Tunnustused EKP KK
minister
EE14
akad-Moskva
EMajBL
ühisk leppe foorum
a.akad
Sünniaeg 06.11.1945 Salla v, Virumaa
PUBL kirjed autor