TalTech ISIK
Nimi Mereste, Uno 1928-2009
TTÜ struktuuriüksus 1e
Allasutuse kood te
TTÜ ametikoht emeriitprofessor
TTÜ-s 1964-2009
Teenistuskäik TTÜs statistika ja raamatupidamise/statistika kat dots 1964, prof 1972, juh 1964-92
sotsiaal- ja majandusanalüüsi labori prof (1990)
teoreetilise majandusteaduse ja -metodoloogia inst majandusstatistika ja demograafia prof 1992, sotsiaalstatistika erakorr prof 1994, rahvamajanduse inst statistika teooria ja ökonomeetria õppet emeriitprof 1997
Teenistuskäik mujal =maj-tk
statist ja raamatupid kat
statist kat
teoreet maj-t j -metod inst
rahvamaj inst
sotsiaal-j maj-anal labor
Haridus Tallinna Poeglaste Kaubandus- ja Kommertskool 1946; TPI 1950 maj-teadusk c l, Moskva Rahvamaj-inst aspirant 1959-61; maj-tead knd 1961 (kaitses 1960); maj-tead dr 1971 (kaitses 11.02.1970 Eesti NSV TA)
Teaduskraad maj-tead knd
maj-tead dr
professor
Eriala rahandus ja krediit
Teadusorganisatoorne ja administratiivne tegevus 1950-54 Tallinna Rahandus- ja Krediiditehn õpet. 1954-64 TRÜ v-õpet, dots.; professori kutse 1973; Eesti TA preemia 1978, NEesti riiklik preemia 1985. Plaanikomitee ja Majandusministeeriumi nõunik. Eesti Panga Nõukogu esimees 1992-97. Eesti TA akadeemik (humanitaar- ja sotsiaalteadused) 1994. Eesti VII, VIII, IX Riigikogu l 1992-2003, alalise õiguskomisjoni l. Riikl autasu: Valgetähe III kl teenetemärk 1997 (majandusteadlane). Eesti Majandusteadlaste Seltsi esimees 1982-87. Reformierakond 1994. Eesti TA medal 1998. TTÜ emeriitprof 1997, TTÜ suur teenetemedal "Mente et manu" nr 4, 1998. F. J. Wiedemanni nimeline keeleauhind 1999. Tallinna Linnavolikogu l 1993-99. Eesti Loodusuurijate Seltsi l a-st 1958. Pirita linnaosa aasta inimene 2002; Eesti Geograafia Seltsi auliige 2003
Tunnustused a.akad
akad
NEesti pr
Riigikogu
riikl autasu
Eesti Maj-teadl Selts
Eesti TA medal
Wiedemanni keeleauhind
omavalitsustegel
mente et manu
kes eesti maj 00
Eesti Loodusuurij Selts
EMajBL
Eesti Pank
kes eesti maj2005
Sünniaeg 27.05.1928 Tallinn, surn 6.12.2009 Tallinnas, maetud Tln Metsakalmistu
PUBL kirjed autor