TalTech ISIK
Nimi Nuut, Jüri 1892-1952
TTÜ struktuuriüksus 3
TTÜ ametikoht professor
rektor
TTÜ-s 1936-1941
Teenistuskäik TTÜs matemaatika ja mehaanika korraline prof 1936-41
matemaatika ja mehaanika labor juh
rektor 12. okt. 1939- juuli 1941
Teenistuskäik mujal mat ja meh kat
mat ja meh labor
Haridus Peterburi Ü 1914; dr phil nat 1926 TÜ
Teaduskraad dr.phil.nat.
Eriala matemaatik
Teadusorganisatoorne ja administratiivne tegevus TÜ dots. Eesti VI Riigikogu l. Evakueerus NL 1941. Tšeljabinski, hiljem Moskva põllumajanduse kõrgkoolides matemaatika professor, kateedrijuhataja 1941–1944. NSVL I ja II Ülemnõukogu saadik 1941-50. ENSV hariduse rahvakomissar 1944-46. ENSV TA akadeemik (matemaatika) 1946, akadeemik-sekretär 1946-50, 1950. aastal süüdistati kodanlikus natsionalismis ja tagandati akadeemia juhtkonnast. Füüsika, Matemaatika ja Mehaanika Inst v-tead 1950-52. Eesti NSV teeneline teadlane 1945. ÜS"Põhjala". Akadeemilise Matemaatika Seltsi/Eesti Matemaatika Seltsi esim 1927-32, Eesti Loodusuurijate Seltsi l a-st 1950. EKooliBL
Tunnustused
akad
ENSV teenel teadl
ÜS Põhjala
minister
riigikogu
NL Ülemn
Eesti Loodusuurij Selts
Eesti Mat Selts
Akadeemil Mat Selts
EKooliBL
a.akad
Nime viited Nuth, Jüri
Sünniaeg 10.07.1892 Peterburi, surn 31.05.1952 Tallinn, maetud Tln Metsakalmistu
PUBL kirjed autor