Kipper, Hants 1952-

TTÜ ametikoht
TTÜ-s
2006-
Teenistuskäik TTÜs
TTÜ Kuressaare Kolledž
projektijuht (1.00) 16.10.2006 - 02.01.2008
inseneripedagoogika arengu projektijuht (0.50) 01.12.2010 - 31.12.201
Lektor (0.50) 01.01.2012 - ...
Teenistuskäik mujal
2002 - 2005 Muhu Vallavalitsus, projektijuht
1997 - 2002 Muhu Vallavalitsus, arengu projekti juht
1993 - 1996 Majandusministeeriumi RAS Projekteerimis- ja Tehnoloogiainstituut, direktor
1992 - 1993 Majandusministeeriumi AS Projekteerimis- ja Tehnoloogiainstituut, direktor
1990 - 1992 Eesti NSV Kaubandusministeeriumi Projekteerimis- ja Tehnoloogiainstituut, direktor
1988 - 1990 Eesti NSV Kaubandusministeeriumi Projekteerimis- ja Tehnoloogiainstituut, direktori ajutine kohusetäitja
1982 - 1988 Eesti NSV Kaubandusministeeriumi Projekteerimis- ja Tehnoloogiainstituut, direktori asetäitja teadusalal
1982 - 1982 Eesti NSV Kaubandusministeeriumi Informatsiooni-Arvuruskeskus, vaneminsener-elektroonik
1979 - 1982 Üleliidulise Koondise "Sojuztorgsistema" Projekteerimise ja Tehnoloogia Keskinstituudi Eesti Filiaal, juhtiv insener
1977 - 1979 Üleliidulise Koondise "Sojuztorgsistema" Projekteerimise ja Tehnoloogia Keskinstituudi Eesti Filiaal, juhtiv konstruktor
1976 - 1977 Üleliidulise Koondise "Sojuztorgsistema" Projekteerimise ja Tehnoloogia Keskinstituudi Eesti Filiaal, juhtiv insener
1975 - 1976 Üleliidulise Koondise "Sojuztorgsistema" Projekteerimise ja Tehnoloogia Keskinstituudi Eesti Filiaal, insener
1975 - 1975 Tallinna Polütehniline Instituut, Elektrotehnikateaduskond, TU sektor, tehnik
Haridus
2012 - 2012 Tartu Ülikool, elukestva õppe keskus, täiendusõppeprogramm Tõhus tagasisidestamine; 2012 - 2012 Addenda koolitus ja konsultatsioonid, koolitus Projektide finantsjuhtimine struktuuritoetuste kasutamisel; 2012 - 2012 Tartu Ülikool, elukestva õppe keskus,täiendusõppeprogramm Mentorõppejõudude koolitajate arendusprogramm; 2011 - 2011 Tartu Ülikool, elukestva õppe keskus, täiendusõppeprogramm Praktika kõrgkoolis; 2011 - 2011 Tallinna Tehnikaülikool, täiendusõppekursus Mõjusa õpetamise õpituba; 2011 - 2011 Tartu Ülikool, elukestva õppe keskus, täiendusõppeprogramm Õppejõust saab mentor; 2011 - 2011 Tartu Ülikool, elukestva õppe keskus, täiendusõppeprogramm Sissejuhatus mentorlusse; 2009 - 2009 Rahvusvaheline Inseneripedagoogika Ühing (IGIP), rahvusvahelise insenerpedagoogi kvalifikatsioon ING-PAED IGIP, Viin, Austria; 2007 - 2009 Tallinna Tehnikaülikool, Mehaanikateaduskond, magistriõpe, tehnikaõpetaja, informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia erialaained; 1970 - 1975 Tallinna Tehnikaülikool (Tallinna Polütehniline Instituut, Elektrotehnikateaduskond), elektriinsener automatiseeritud juhtimissüsteemide erialal; 1968 - 1970 Orissaare Gümnaasium (Orissaare Keskkool), 11 kl, selleaegses mõistes - keskharidus; 1959 - 1968 Orissaare Internaatkool (tegevus lõpetatud), 8 kl, selleaegses mõistes - põhiharidus
Teaduskraad
Teadusorganisatoorne ja administratiivne tegevus
2012 - ... Tehnikaõpetaja-insenerpedagoogi magistriõppekava väljatöötamine ja arendamine TTÜ Eesti inseneripedagoogika keskuses; 2011 - ... Euroopa haridusteaduste ja õpetajakoolituse programmi Eduko kutseõpetajate koolitamise, õppekavade analüüsimise ja arendamise TTÜ töörühma liige; 2011 - ... Eduko programmi TTÜ praktika arendamise töörühma liige; 2011 - ... Eduko programmi TTÜ kutseõpetaja standardi ja õpetajate koolituse raamnõuete muutmise töörühma liige; 2011 - ... Haridusteaduse ja õpetajakoolituse edendamise programmi Eduko populariseerimise töörühma liige, TTÜ esindaja; 2011 - ... Rahvusvahelise Inseneripedagoogika Ühingu (IGIP) rahvusvahelise seirekomitee liige; 2010 - ... Rahvusvahelise Inseneripedagoogika Ühingu IGIP liige; 2013 - 2013 IGIPi 42. ja ICLi 16. rahvusvaheliste konverentside programmikomitee liige, 25.-27. september 2013, Kaasan, Venemaa; 2012 - 2012 IGIPi 15. ja 41. rahvusvaheliste konverentside programmikomitee liige, 26.-28.09.2012, Villach, Austria (koostöös IEEE/IFEES/SEFI/ASEE/IELA/IAOE/SPEE/LACCEI-ga); 2011 - 2014 Kolmanda taseme õppe kvaliteedi arendamise programmi Primus TTÜ juhtrühma liige; 2011 - 2011 Tallinna Tehnikaülikooli tehnikaõpetaja magistrieksamikomisjoni liige; 2009 - 2011 Tehnikaõpetaja õppekava arendamine TTÜ Eesti inseneripedagoogika keskuses; 2006 - 2008 Elektroonika õppekava arendamine TTÜ Kuressaare Kolledžis, õppekavakomisjoni esimees 2007/2008; 1997 - 2005 Muhu valla arengukava koostamine ja täiendamine, üldplaneeringu koostamise ettevalmistamine, arendusprojektide koostamine; 1990 - 1996 Instituudi ja ÜOL Eesti Äriliit juhtimine, Tallinna, Tartu, Pärnu, Kohtla-Järve, Narva ja Rakvere kaubandus- ja toitlustusettevõtete rekonstrueerimine; 1988 - 1990 Instituudi ajutine juhtimine, ettevalmistamine erakaubandusele üleminekuks, ÜOL Eesti Äriliit moodustamine; 1982 - 1988 Instituudi teadustöö juhtimine, üleliiduliste teaduslike uurimistööde juurutamine Eesti NSV riiklikus kaubanduses ja ühiskondlikus toitlustuses, kaubanduse kompleksse ratsionaliseerimise plaani koostamine; 1975 - 1982 Automatiseeritud juhtimissüsteemide väljatöötamine riikliku kaubanduse ettevõtetele: Tallinna Kaubamaja, Estbakaleja, Estgalantereja, Esthoztorg, Estobuvtorg, Esttorgodežda; 1975 - 1975 Väävelhappe doseerimise optimeerimine superfosfaadi tootmisel Maardu Keemiakombinadis
PUBL kirjed