Ivask, Mari 1951

Allasutuse kood
nz
TTÜ ametikoht
TTÜ-s
2005-
Teenistuskäik TTÜs
TTÜ Säästva Tehnoloogia Inst keskkonnakaitse prof 2005, õppet juh
TTÜ Tartu Kolledži professor, õppetooli juhataja (1,00) 01.09.2005–31.12.2016
Inseneriteaduskonna Tartu kolledži professor (1,00) 01.01.2017–31.08.2018
emeriitprofessor (1,00) 01.09.2018–...
Teenistuskäik mujal
01.01.1998–31.12.2004 Eesti Põllumajandusülikooli Keskkonnakaitse Instituut, õppedirektor
01.01.1995–31.12.2005 Eesti Põllumajandusülikool, professor (keskkonnakaitse)
01.01.1993–31.12.1995 Eesti Põllumajandusülikooli Keskkonnakaitse Instituut, vanemteadur
01.01.1989–31.12.1993 TTK "Eesti Loomakasvatus" väikeettevõte "ELVI-Aqua", juhtiv teadur
01.01.1984–31.12.1988 Tartu Ülikool, nooremteadur, vanemteadur
01.01.1975–31.12.1984 ENSV TA Zooloogia ja Botaanika Instituut, nooremteadur
Haridus
1976–1981 Eesti TA aspirantuur; 1969–1974 Tartu Ülikool, bioloogia; 1966–1969 Märjamaa Keskkool; biol-knd 1983 (TRÜ)
Teaduskraad
biol-knd 1983
Eriala
Teadusorganisatoorne ja administratiivne tegevus
Olnud ENSV TA Zooloogia ja Biol Inst n-tead 1874-84, TRÜ v-tead 1984-88, Eesti Põllumaj Ü keskkonnakaitse Inst juhtivtead, dots, prof 1995. Täiend välismaal. ETBL; 2017-... Ajakirja "Ecological Engineering" retsensent; 2015-... COST teaduskoostöö võrgustiku projekti ES1406 juhtkomitee liige; 2014-... Ajakirja "European Scientific Journal" toimetuskolleegiumi liige; 2014-... Ajakirja "European Scientific Journal" retsensent; 2013-... Ajakirjade "Estonian Journal of Ecology", "Journal of ecology and the natural environment", "Environmental Science and Pollution Research" retsensent; 2013-... MTÜ Eesti vihmaussi kasvatajate ja biohuumuse tootjate liit - juhatuse liige; 2013-... Ajakirja "International Journal of Sustainable Agricultural Management and Informatics" toimetuskolleegiumi liige; 2012-... TTÜ maastikuarhitektuuri ja tööstusökoloogia erialade magistritööde kaitsmiskomisjoni esimees; 2012-... Global Soil Biodiversity Initiative- liige; 2011-... Ajakirja "Energy and Fuels" retsensent; 2011-... Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja keskkonnateaduste doktoritööde kaitsmise komisjon, külalisliige (2011 - I.M.Diaz Forero, 2013 - M.Portillo Estrada, 2014 - A.Liivamägi); 2010-... Ajakirja "Acta Agriculturae Scandinavica" retsensent; 2010-... Eesti Teadusfond, projektitaotluste retsenseerimine; 2010-... Ajakirja "Acta architecturae Naturalis" toimetuskolleegiumi liige;2003-... Ajakirja õAgronomy Researchö toimetuskolleegiumi liige; 2001-... Põhjamaade Põllumajandusteadlaste Selts (Nordic Association of Agricultural Scientists), liige; 1996-... Maailma looduskaitseorganisatsiooni IUCN juures asuva Euroopa Säästva Kasutamise Grupi (European Sustainable Use Group by IUNC) põllumajanduse töögrupp, liige; 1989-... Eest i Akadeemiline Põllumajandusteadlaste Selts, liige; 1971-... Eesti Loodusuurijate Selts, liige; 2011 Projekt "Jäätmete bioloogiline puhastamine ja kahjutustamine" (toetatud EAS poolt), ekspert; 2010-2011 IGI-Global kirjastuse väljaande "Agricultural and Environmental Informatics, Governance and Management: Emerging Research Applications" toimetuskollegiumi liige; 2010 FP7 projekti TESS (Transactional Environmental Support System) konverentsi korralduskomitee esimees, Tallinn, oktoober 2010; 2009 12. Põhjamaade Mullazooloogia Sympoosioni ja PhD-kursuse korralduskomitee esimees Tartus, august 2009; 2007-2013 Maailma looduskaitseorganisatsiooni IUCN juures asuva Euroopa Säästva Kasutamise Grupi (European Sustainable Use Group by IUNC), juhtkomitee liige; 2003-2005 Eesti Teadusfondi põllumajandusteaduste ekspertkomisjoni liige;2001-2005 Eesti Põllumajandusülikooli nõukogu liige; 1999-2005 EPMÜ Keskkonnakaitse ja maastikuarhitektuuri erialade magistritööde kaitsmisnõukogu, sekretär; 1998-2004 EPMÜ Keskkonnakaitse Instituudi nõukogu liige; 1996-2011 Eesti Keskkonnaseire programm, Mulla bioloogiline seire, vastutav täitja
Nime viited
Aitsam, Mari
Sünniaeg
21.11.1951 Vigala v, Raplamaa
PUBL kirjed