Jürgenson, Rein 1936

Allasutuse kood
id
TTÜ-s
1969-
Teenistuskäik TTÜs
informatsioonitöötlemise kat v-õpet, dots 1971, juh 1973-83
informaatikainst tarkvaratehnika aseprof 1992-97, prof 1997, õppetooli juh, inst dir 1992-1999
erakorr prof 2002, õppet hoidja 01.09.02.-31.08.03., infotehnika/infotehnoloogia teadusk dek 1997-2003, emeriitprof 2003, informaatikainst projektijuht 2005
Teaduskraad
füüsika-matemaatika kandidaat 1964
Teadusorganisatoorne ja administratiivne tegevus
Eesti NSV TA aspirant. Töötanud TRÜ, ENSV/Eesti NSV TA Füüsika ja Astronoomia Inst 1963-69, Tõravere arvutuskeskuse juh. Stažeerinud Helsingi Ü, Darmstadti Tehn-ü, Jyväskylä Ü.
Tunnustused
TTÜ teenetemedal "Mente et manu" nr 3 ,2001
Sünniaeg
28.06.1936
Sünnikoht
PUBL kirjed