Truve, Erkki 1965-2020

TTÜ struktuuriüksus
Allasutuse kood
yt
TTÜ-s
1997-2020
Teenistuskäik TTÜs
geenitehnoloogia keskuse professor 1997-2002, juhataja 1997-2002
geenitehnoloogia instituut, geenitehnoloogia professor 2002-, õppetooli juhataja -(2007)-31.08.2012
geenitehnoloogia instituut, direktor 2002-2006
keemilise tehnoloogia tippkeskuse juhataja 2004-2006
AS Vähiuuringute Tehnoloogia Arenduskeskuse v-teadur 2008-2013, teadusprorektor 2010-2015
Teenistuskäik mujal
Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut, Vanemteadur (1.00) 1996-2006
Tallinna Ülikool, Matemaatika ja Loodusteaduste Instituut, Loodusteaduste osakond, Dotsent (0.25) 1996-1997
Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut, Teadur (1.00) 1996
Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut, Nooremteadur (1.00) 1991-1996
Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut, Aspirant (1.00) 1988-1991
Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut, Vaneminsener (1.00) 1988
Teaduskraad
filosoofiadoktor molekulaarbioloogia alal 1996
Teadusorganisatoorne ja administratiivne tegevus
Täiend end Soomes, Šveitsis, Belgias, Norra Taimekaitseinstituudis Asis, Molekulaarbioloogia ja Biotehnoloogia Instituudis Heraklionis jm. ; Academica Europae Baltimaade noorteadlase auhind 1996; TTÜ matemaatika-loodusteaduskonna parim õppejõud 2008; EV teaduspreema 2009 (kollektiivi juht)
Tunnustused
2014 - ... Euroopa Komisjoni programmi Horizon 2020 ekspert valdkonnas „Innovating for Sustainable Growth: A Bioeconomy for Europe“
2013 - ... Deutsche Forschungsgemeinschaft, projektide evalvaator
2012 - ... TTÜ Geoloogia Instituudi nõukogu liige
2012 - ... TTÜ logistikainstituudi nõukogu liige
2012 - ... Teaduspoliitika komisjoni liige, Haridus- ja Teadusministeerium
2011 - ... TTÜ Meresüsteemide Instituudi nõukogu liige
2011 - ... Tallinna Teadus- ja Tehnoloogiakeskuse nõukogu liige
2011 - ... Eesti TA Arstiteaduse ja Tervishoiu Strateegia Alaline Komisjon, liige
2011 - ... Eesti tervishoiuteaduste võimekuse edendamise programm TerVE, nõukogu liige
2011 - ... Eesti Teadusinfosüsteemi ETIS nõukogu liige
2011 - ... Tallinna Tervisekoalisatsioon, liige
2011 - ... Rahvusvaheline Viiruste Taksonoomia Komitee (ICTV), taimeviiruste alamkomitee liige ning sobemoviiruste uurimisrühma esimees
2011 - ... TTÜ Küberneetika Instituudi nõukogu liige
2011 - ... TTÜ muuseumi nõuandva koja liige
2011 - ... Doktoriõppe ja rahvusvahelikustumise programmi DoRa nõukogu liige
2010 - ... TTÜ Kirjastuse nõukogu esimees
2010 - ... TTÜ Raamatukogu nõukogu liige
2010 - ... TTÜ Sertifitseerimisasutuse nõukogu liige
2009 - ... BMC Biotechnology, toimetuskolleegiumi liige
2009 - ... AS Icosagen nõukogu liige
2008 - ... Eesti Biotehnoloogia Programmi nõuandva koja liige
2007 - ... TTÜ geenitehnoloogia instituudi nõukogu liige
2007 - ... Kõrgkooliõpikute koostamise ja väljaandmise programmi ekspertkomisjoni liige
2007 - ... TTÜ kliinilise meditsiini instituudi nõukogu esimees
2005 - ... AS Vähiuuringute Tehnoloogia Arenduskeskuse nõukogu esimees
2005 - ... Biomeditsiini ja biotehnoloogia doktorikooli juhtkomitee liige
2004 - ... Tervise Arengu Instituudi nõukogu liige
2004 - ... Foundation for Public Research and Regulation asutajaliige
2003 - ... TTÜ nõukogu liige (v.a. 2005-2009)
2000 - ... korduvalt TTÜ või TU PhD kaitsmiskomisjoni esimees või liige, üks kord PhD kaitsmiskomisjoni liige/oponent Rootsi Põllumajandusülikoolis, Univ Montpellier II, Univ Adelaide
korduvalt TTÜ, EMU, Helsingi voi Kuopio ülikoolide PhD tööde eelretsensent
2000 - ... Keskkonnaministeeriumi geenitehnoloogia komisjoni liige, 2004-2011. a. selle esimees
1999 - ... SA Eesti Geenikeskus asutajaliige
1999 - ... korduvalt TTÜ geenitehnoloogia instituudi ning EPMÜ Eksperimentaalbioloogia Instituudi MSc kaitsmiskomisjoni esimees
1997 - ... Anonüümne referii ajakirjades J. Virol., Virology, Virus Res., Arch. Virol., Virus Genes, Nucleic Acids Res., FEBS Lett., PLoS ONE, Plant Mol. Biol., Plant Cell Environ., Plant Biol., Transgenic Res., Mol. Breeding, Plant Biology jne.
2011 - 2012 Tartu Ülikooli Kirjastuse nõukogu liige
2010 - 2011 Innovatsioonipoliitika komisjoni liige, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
2010 - 2010 Põhjamaade C. elegansi võrgustiku 3. konverents. Tallinn, 5.-7.03.10. Organisaator
2010 - 2010 5. EPSO konverentsi „Plants for Life“ korraldamine. 29.08.-2.09.10. Olos
2009 - 2013 COST projekti FA0806 "Plant virus control employing RNA-based vaccines: a novel non-transgenic strategy" juhtkomitee liige
2009 - 2010 Keskkonnaministeeriumi looduskaitse arengukava bioloogilise ohutuse ja keskkonnaohutuse töögrupi liige
2009 - 2010 TTÜ Matemaatika-loodusteaduskonna dekaan ja nõukogu esimees
2009 - 2009 Teaduskompetentsi Nõukogu ekspert
2009 - 2009 Gruusia Teadusfondi evalvaator
2008 - 2010 Põhjamaade C. elegans'i võrgustik, komitee liige
2008 - 2008 4. EPSO konverentsi „Plants for Life“ korraldamine. 22.-26.06.08. Presqu’ile de Giens
2007 - 2013 Rahvuslik ekspert Euroopa Komisjoni 7. raamprogrammi 2. valdkonnas "Food, agriculture and fisheries and biotechnology"
2007 - 2012 Tartu Ülikooli Molekulaar- ja Rakubioloogia Instituudi nõukogu liige
2007 - 2010 Euroopa Komisjoni 7. raamprogrammi Marie Curie ja SME programmide taotluste evalvaator
2007 - 2009 Euroopa Komisjoni 6. raamprogrammi projekti "From GMP to GBP: Fostering Good Bioethical Practices among European Biotechnology Industry" teadusnõukogu liige
2007 - 2008 Eesti Biotehnoloogia Strateegia valjatöötamise juht
2007 - 2007 Euroopa Teadusnõukogu evalvaator
2006 - 2011 URO Keskonnaprogrammi projekti "Support for implementation of the National Biosafety Framework for Estonia" koordinaator
2006 - 2010 Rahvusvaheliste praktiliste kursuste "C. elegans neurobiology and behaviour" korraldamine. Tallinn
2006 - 2009 Eesti Teadusfondi ekspertkomisjoni "Keskkond ja elusloodus" liige
2006 - 2007 Norra Teadusfondi evalvaator
2006 - 2006 3. EPSO konverentsi „Plant Dynamics: from Molecules to Ecosystems“ korraldamine. 28.05-01.06.06. Visegrad.
2005 - 2008 TTÜ keemia, biotehnoloogia ja biomeditsiini valdkonna infrastruktuuri arendamise projektijuht
2005 - 2005 Euroopa Tehnoloogiaplatvormi "Plants for the future" rahvuslik koordinaator
2004 - 2010 Euroopa Taimeteaduse Organisatsiooni (EPSO) nõukogu liige
2004 - 2008 Põllumajandusministeeriumi nõuandva komisjoni „Geneetiliselt muundatud ja mittemuundatud põllumajanduskultuuride kooseksisteerimise alase strateegia ning seadusandluse väljatöötamiseks“ liige
2004 - 2007 Euroopa Komisjoni INTAS programmi taotluste evalvaator
2004 - 2005 TTÜ teadus- ja arendustegevuse strateegia valjatootamise töörühma liige
2004 - 2004 Eesti Vabariigi esindaja Cartagena bioloogilise ohutuse protokolli osapoolte 1. kohtumisel
2003 - 2010 Jõgeva Sordiaretuse Instituudi nõukogu liige
2003 - 2008 BioSpinno juhtkomitee liige
2003 - 2006 TTÜ biomeditsiinitehnika instituudi nõukogu liige
2003 - 2004 Euroopa Komisjoni 6. raamprogrammi Marie Curie ja NEST programmide taotluste evalvaator
2002 - 2011 Eesti Teadusfondi taotluste ning lõpparuannete retsensent
2002 - 2009 TTÜ Matemaatika-loodusteaduskonna nõukogu liige
2002 - 2007 rahvuslik ekspert Euroopa Komisjoni 6. raamprogrammi 1. valdkonnas „Life Sciences, Genomics and Biotechnology for Health“
2002 - 2006 SA Eesti Geenikeskus nõukogu liige
2002 - 2005 Euroopa Komisjoni 5. raamprogrammi projekti QLG2-2002-01673 „Virus-Induced gene Silencing: unravelling the basis of a mechanism and its exploitation for the analysis of a multitude of individual gene functions in plants“ koordinaator
2002 - 2005 Põllumajandusministeeriumi põllumajandusteaduste nõukogu liige
2002 - 2004 Helsinki-Tallinn Science Twin-City töörühma liige
2002 - 2003 Cartagena bioloogilise ohutuse protokolli ellurakendamise Eesti programmi juhtkomitee liige
2002 - 2003 rahvuslik esindaja Euroopa Teadusruumi pilootprojektis "Plant Genomics"
2002 - 2003 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi biotehnoloogia ekspertgrupi liige
2001 - 2010 Veterinaar- ja Toiduameti uuendtoidu komisjoni liige
2001 - 2010 Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (Eesti Tehnoloogiaagentuuri) taotluste ning arauannete hindamise ekspert
2001 - 2007 TTÜ teaduse tippkeskuse „Keemiline bioloogia“ juht
2001 - 2006 Artur Linnu Stipendiumifondi nõukogu liige
2001 - 2002 TTÜ Matemaatika-loodusteaduskonna loomise projektijuht
2001 - 2001 Konverentsi "1st Nordic Plant Virology Meeting" korraldamine. 26.-29.06.01. Punkaharju.
2001 - 2001 Konverentsi „The problems of plant virology in the Baltic Sea regioon“ korraldamine. 21.-23.03.01. Kaunas.
2001 - 2001 II rahvusliku aruande koostamise bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni täitmise kohta Eestis töögrupi liige
2001 - 2001 Eesti Vabariigi esindaja ÜRO ekspertide kohtumisel „Capacity building for the Cartagena protocol on biosafety“
2000 - 2009 AS Quattromed nõukogu liige
2000 - 2000 Eesti Inimesegeneetika Ühingu 1. konverentsi korraldamine. Pärnu, 12.-13.05.00.
2000 - 2000 Fulbright Scholar Program Eesti taotluste hindaja
1999 - 2003 Euroopa Komisjoni 5. raamprogrammi RTD, Marie Curie ja SME-dele suunatud programmide taotluste evalvaator valdkonnas "Quality of Life and Management of Living Resources"
1999 - 2000 Eesti Geenivaramu projekti väljatöötamise nõukogu liige
1999 - 1999 Eesti uuendtoidu alase seadusandluse väljatootamise teaduslik ekspert
1999 - 1999 bioloogilise mitmekesisuse säilitamise Eesti riikliku strateegia ja tegevuskava biotehnoloogia töögrupi liige
1998 - 1998 Euroopa Komisjoni 4. raamprogrammi INCO-Copernicuse projektide monitooringu evalvaator valdkonnas "Food quality improvement"
1997 - 2006 TTÜ geenitehnoloogia instituudi direktor ja nõukogu esimees
1997 - 2005 Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi nõukogu liige
1997 - 2002 TTÜ Keemiateaduskonna nõukogu liige
1997 - 2000 Euroopa Komisjoni 4. raamprogrammi INCO-Copernicus projekti ERBIC15CT-96-0907 "Molecular exploitation of sobemoviruses" teaduslik koordinaator
Sünniaeg
23.02.1965 Tallinn - 07.04.2020
PUBL kirjed