Sepp, Helvi 1941

TTÜ struktuuriüksus
TTÜ ametikoht
TTÜ-s
1967-2005
Teenistuskäik TTÜs
põlevkivikeemia ja sünteesi labor v-ins
juhtiv ins-patentoloog
prorektori sekr, v-sekr
Teadusorganisatoorne ja administratiivne tegevus
H.Hiibuse sõbr šarž TP (1969) 7. märts, lk. 3
Sünniaeg
12.11.1941
PUBL kirjed