Uustalu, Tarmo 1969

Allasutuse kood
it
ny
TTÜ-s
1997-
Teenistuskäik TTÜs
arvutiteaduse inst teoreetilise informaatika õppetooli dotsent 2002-2004
arvutiteaduse instituudi teoreetilise informaatika õppetooli programmeerimiskeelte semantika professor 2004-31.08.2019
TTÜ Küberneetika Instituudi tarkvara osakonna vanemteadur 1999-2009
Info- ja kommunikatsioonitehnol doktorikooli projektijuht 2006?
arvutiteaduse instituudi teoreetilise informaatika õppetooli juhataja 2013-31.08.2019
TTÜ Küberneetika Instituudi juhtivteadur (1,00) 2009–...
TTÜ Küberneetika Instituudi tarkvarateaduse labori juhataja 2014-...
Teenistuskäik mujal
Univ. do Minho, Braga, Dep. de Informatica, järeldoktorant-stipendiaat 01.01.2000–31.12.2002
Kungl. Tekniska Högskolan, Stockholm, Inst. för teleinformatik, dotsendi kt. 01.01.1998–31.12.1999
Kungl. Tekniska Högskolan, Stockholm, Inst. för teleinformatik, doktorant/uurimisinsener 01.01.1992–31.12.1998
Eesti TA Küberneetika Instituut, vanemtehnik/insener 01.01.1986–31.12.1992
Teaduskraad
Ph.D. 1998 (Rootsi Kuningl Tehn-ü)
Teadusorganisatoorne ja administratiivne tegevus
2014-... programmitoimkonna esimees, TYPES '15; 2013-... juhttoimkonna liige, WGP; 2013-... juhttoimkonna liige, DTP; 2013-... KübI teadusnõukogu liige; 2013-... programmitoimkonna esimees, NWPT '13; 2011-... juhttoimkonna liige, TYPES Meetings; 2010-... juhttoimkonna liige, ETAPS; 2010-... Eesti Teaduste Akadeemia akadeemik; 2010-... juhttoimkonna liige, MSFP; 2010-... liige, IFIP WG 1.2; 2009-... juhttoimkonna liige, FICS; 2006-... toimetuskolleegiumi liige, J. of Univ. Comput. Sci.; 2003-... programmitoimkonna liige, NWPT '03-'07, '09-'12, '14-'15; 2003-... programmi- ja korraldustoimkonna esimees, EWSCS '04-'15; 2002-... initsiaator ja peakorraldajaid, Eesti arvutiteaduse teooriapäevad; 2014-2015 programmitoimkonna liige, MFCS '15; 2014-2015 programmitoimkonna liige, MPC '15; 2013-2015 programmitoimkonna liige, SETTA '15; 2013-2014 programmitoimkonna liige, PPDP '13; 2013-2014 programmitoimkonna liige, TFP '14; 2013-2014 programmitoimkonna liige, LATIN '14; 2012-2013 programmitoimkonna liige, RTA '13; 2012-2013 programmitoimkonna liige, TYPES '13; 2012- 2013 programmitoimkonna liige, ICTAC '13; 2012-2013 korraldaja, NII Shonan seminar nr 026 "Coinduction for computation structures and programming languages"; 2012-2015 programmitoimkonna esimees, ICFP '13; 2012-2015 juhttoimkonna liige, ICFP; 2012 programmitoimkonna liige, SVARM/VERIFY '12; 2012-2013 programmitoimkonna liige, PEPM '13; 2012-2013 programmitoimkonna liige, SOFSEM '13; 2011-2012 programmitoimkonna liige, FoVeOOS '11; 2011 programmitoimkonna liige, PPDP '11; 2011 programmitoimkonna liige, FCT '11; 2011 programmitoimkonna liige, SPLST '11; 2011 programmitoimkonna liige, WGP '11; 2011-2012 programmitoimkonna liige, FICS '12; 2011-2012 Eesti teadusaasta saadik; 2010 programmitoimkonna liige, FICS '10, MSFP '10; 2010 programmitoimkonna liige, FoVeOOS '10; 2010-2012 korraldustoimkonna esimees, ETAPS '12; 2010-2013 KübI teadusnõukogu liige; 2009-2010 programmitoimkonna liige, CMCS '10; 2009 programmitoimkonna liige, FM '09-DC, NBE '09; 2009 programmitoimkonna esimees, FICS '09; 2009-2010 KübI teadusnõukogu liige; 2009-2010 programmitoimkonna liige, MPC '10; 2008 programmi- ja korraldustoimkonna esimees, NWPT '08; 2008-2009 programmi- ja korraldustoikonna esimees, COST IC0701 Training School 2009; 2008 programmitoimkonna liige, PEPM '09; 2007 programmitoimkonna liige, PPDP '07; 2007-2008 programmitoimkonna liige, MPC '08; 2007-2008 programmitoimkonna liige, MSFP '08; 2007-2008 korraldaja, EffTT 2007 ja DTP 2008; 2007-2008 programmitoimkonna liige, CMCS '08; 2006-2011 TKNi reaalteaduste ekspertgrupi liige; 2005-2006 programmitoimkonna esimees, MPC '06, MSFP '06; 2005-2006 TKNi reaalteaduste ekspertgrupi liige; 2005-2006 korraldustoimkonna esimees, MPC/AMAST '06; 2005-2006 programmitoimkonna liige, TFP '05; 2005-2006 programmitoimkonna liige, CMCS '06; 2005-2008 RAKi meetme 1.1 IKT doktorikooli projekti juht; 2004-2006 korraldustoimkonna esimees, TFP/ICFP/GPCE '05, IFIP WG 2.8 meeting #22; 2004-2007 KübI teadusnõukogu liige; 2003-2004 korraldustoimkonna esimees, APPSEM'04; 2003-2004 programmi- ja korraldustoimkonna liige, AFP '04; 2002 ETFi tehnikateaduste ekspertpaneeli liige; 2001-2002 korraldustoimkonna liige, NWPT '02; 1998-2003 programmi- ja korraldustoimkonna liige, EWSCS'99-'03; 1984/85, 1986-1997 ENSV/Eesti TA Kübern Inst. Eesti tead tippkeskuse "Töökindlate arvutisüsteemide uurimine" uurimisrühma "Arvutiteaduse matemaatilised alused ja programmeerimiskeelte tehnika" juh 2004- . B. Tamme nimeline stipendium 2002. Eesti Infotehnoloogia Seltsi l (2005)
Tunnustused
2015 riigi teaduspeemia täppisteadustes
2012 parima artikli auhinna nominatsioon konverentsil ETAPS '12
2011 TTÜ aasta teadlane 2010
2010 2.-3. koht TTÜ 2008-2009 parima publikatsiooni konkursil loodus- ja täppisteaduste valdkonnas
2002 Boris Tamme nim. stipendium
Sünniaeg
19.01.1969 Tallinn
PUBL kirjed