Kadak, Albert-Martin 1917-2005

TTÜ ametikoht
TTÜ-s
1948-1953, 1962-1970
Teenistuskäik TTÜs
rahvamajanduse ajaloo ja majandusgeograafia kat tunnit õppej
tootmise ökonoomika ja organiseerimise kat dots 1963
tootmise ökonoomika ja organiseerimise kat tunnit õppej
Haridus
Paldiski Gümnaasium
TPI 1946 maj-teadusk c l; maj-tead knd 1952
Teadusorganisatoorne ja administratiivne tegevus
Töötas varumisorgan-s 1940.-41. Uraali s/v-ringkonna ehit pataljonis 1941-42, Eesti Tagavara-laskurpolgus 1942-43.Eesti NSV Toiduainetetööstuse RK koosseisus al 1944. ÜS "Põhjala". ENSV TA Majanduse ja Õiguse Inst tead, v-tead al 1951. TRÜ õppej 1958-62
Sünniaeg
26.05.1917 Kloostri v, Harjumaa, suri 22.04.2005, maetud Rahumäe kalmistule
PUBL kirjed