Study of vibration effect caused by the traffic in condition (state) of architectonic monuments of St.-Petersburg

autor
Moisseev, V.V.
Chizhov, V.Yu.
Zvyagintseva, I.F.
vastutusandmed
V.V.Moisseev, V.Yu.Chizhov, I.F.Zvyagintseva
ilmumiskoht
Tallinn
ilmumisaasta
leheküljed
p. 137-140: ill
kohamärksõna
ISBN
9985-59-073-2
keel
inglise
Moisseev, V.V., Chizhov, V.Yu., Zvyagintseva, I.F. Study of vibration effect caused by the traffic in condition (state) of architectonic monuments of St.-Petersburg // Proceedings of the International EAA/EEAA Symposium : Transport Noise and Vibration, Tallinn, 8.06 - 10.06. 1998. Tallinn, 1998. p. 137-140: ill.