Eesti omariikluse taastamine ja kohaliku omavalitsuse koht selles = Die Wiederherstellung der estnischen Eigenstaatlichkeit und die Stellung der lokalen Selbstverwaltung darin = Restoration of the statehood of Estonia and the role of the local goverment in it

vastutusandmed
Sulev Mäeltsemees, Matti Raudjärv
ilmumiskoht
Tallinn
ilmumisaasta
leheküljed
lk. 22-32
kohamärksõna
ISSN
1736-5597
1736-5600 (CD-ROM)
ISBN
978-9985-844-99-1
978-9916-672-00-6 (CD-ROM)
märkused
Saadaval ka elektrooniliselt CD-ROM'il, lk. 22-32
TTÜ struktuuriüksus
keel
eesti, saksa, inglise
Mäeltsemees, S., Raudjärv, M. Eesti omariikluse taastamine ja kohaliku omavalitsuse koht selles = Die Wiederherstellung der estnischen Eigenstaatlichkeit und die Stellung der lokalen Selbstverwaltung darin = Restoration of the statehood of Estonia and the role of the local goverment in it // Estonian discussions on economic policy : 30 years from the restoration of independence of the Republic of Estonia (20 august 1991). School of Business and Governance of Tallinn University of Technology - 80. 25 years from the first International Scientific Conference on Economic Policy. 25 years from the establishment of the regional college, Pärnu College of the University of Tartu in Pärnu = Estnische Gespräche über Wirtschaftspolitik : 30 Jahre seit Wiederherstellung der Unabhängigkeit der Republik Estland (20. August 1991). Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät für Technische Universität Tallinn - 80. Vor 25 Jahren fand die erste International Konferenz für Wirtschaftspolitik statt. Vor 25 Jahren wurde das College Pärnu der Tartuer Universität gegründet = Eesti majanduspoliitilised väitlused : 30 aastat Eesti Vabariigi taasiseseisvumisest (20. august 1991). Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskond - 80. 25 aastat esimesest rahvusvahelisest majanduspoliitika konverentsist. 25 aastat regionaalse kolledži, Tartu ülikooli Pärnu kolledži asutamisest Pärnus. 29, 1-2. Tallinn : Mattimar ; Berlin : Berliner Wissenschafts-Verlag, 2021. lk. 22-32. (Estonian discussions on economic policy : articles (CD-ROM) ; summaries ; chronicle = Estnische Gespräche über Wirtschaftspolitik : Beiträge (CD-ROM) ; Zusammenfassungen ; Chronik = Eesti majanduspoliitilised väitlused : artiklid (CD-ROM) ; kokkuvõtted ; kroonika ; 29, 1-2/2021).