Rajangu, V. Kaadri perspektiivne vajadus // Nõukogude Õpetaja : Eesti NSV Riikliku Hariduskomitee ning Haridus- ja Teadustöötajate Ametiühingu Eesti Vabariikliku Komitee häälekandja (1983) 12. märts, lk. 3.