Korrespondentliige Heinrich Laul 60-aastane // Eesti NSV Teaduste Akadeemia toimetised. Füüsika. Matemaatika = Известия Академии наук Эстонской ССР. Физика. Математика = Proceedings of Academy of Sciences of the Estonian SSR. Physics. Mathematics (1970) 19. ak., 4, lk. 503.