Aimre, I. Arutati elulaadi probleeme // Tallinna Polütehnik : TPI parteikomitee, rektoraadi, komsomolikomitee, ametiühingukomitee häälekandja (1987) 5. juuni, lk. 2.