Uusi teaduste kandidaate // Tallinna Polütehnik : TPI parteikomitee, rektoraadi, komsomolikomitee, ametiühingukomitee häälekandja (1968) 31. mai, lk. 3 : portree.