Akadeemik Mati Karelson 70 // Eesti Teaduste Akadeemia aastaraamat : faktid ja arvud = Annales Academiae Scientiarum Estonicae : 2018. Tallinn : Eesti Teaduste Akadeemia, 2019. lk. 67 : portr. (Eesti Teaduste Akadeemia aastaraamat : faktid ja arvud = Annales Academiae Scientiarum Estonicae ; 24(51)).