Rosin, Argo 1972

Allasutuse kood
aa
TTÜ ametikoht
TTÜ-s
1996-
Teenistuskäik TTÜs
elektrotehnika instituut, elektriajamite ja jõulektroonika instituudi insener 1995-1997
teadur 1998-2005, elektrotehnika instituudi vanemteadur 2005-...
energeetikateaduskonna teadusprodekaan 2012-31.12.2016
Teenistuskäik mujal
2004 - ... OÜ Süsteemitehnika, juhatuse liige
2001 - 2001 Fachhochschule Kempten, Saksamaa, loengud ERASMUS programmi raames
1998 - 2001 AS CONTACTUS, peaautomaatik
1996 - 1996 Fachhochschule (Rakenduskõrgkool) Kempten, Saksamaa, laborant
1994 - 1994 Siemens OY, Soome, praktikant
Teadusorganisatoorne ja administratiivne tegevus
Olnud 1994 Siemens OY spetsialist. 1998-2001 AS Contactus peaautomaatik. Täiendõpe (põhjalik loetelu vt CV) näit 1996 Kempteni Rakenduskõrgkoolis (Saksamaal), 2002 Helsingis firmas Klinkmann, TTÜ sisekoolituskursused 2003, 2004 jm
Tunnustused
2014 - ... Teadusajakirja "Reliability Engineering & System Safety" retsensent, Elsevieri publitseering koostöös Euroopa Ohutuse ja Töökindluse assotsiatsiooniga ning Ohutustehnika ja Riskide Analüüsi Divisioniga
2014 - ... IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) liige
2014 - ... IEEE Industrial Electronics Seltsi (IES) liige
2014 - ... IEEE Power & Energy Society (PES) liige 2012 - ... Rahvusvaheliste IEEE konverentside teaduskomitee liige "Power Quality and Supply Reliability Conference" aastatel 2012, 2014
2011 - ... Tallinna Tehnikaülikooli nõukogu liige
2011 - ... TTÜ majanduskomisjoni liige
2011 - ... TTÜ teaduskomisjoni liige
2009 - ... Teadusajakirjade retsensent: Scientific Journal of Riga Technical University: Power and Electrical Engineering (2009-...)
The journal "Electronics and Electrical Engineering" (2011-...)
2009 - ... Konverentside retsensent: RTUCON2010...RTUCON2014, ELECTRONICS'2011, ICELIE'2009, CPE'2009, PQ'2012, IECON2013, ISIE'2014, PQ2014
2004 - ... Eesti Inseneride Liidu liige
2001 - ... Eesti Transpordi ja Teede Ühingu liige
1998 - ... Eesti Moritz Hermann Jacobi Seltsi liige
1996 - ... 51 täiendõppe kursust elektri- ja automaatikaala spetsialistidele (258 osavõtjat)
2013 - 2013 IEEE IECON 2013 konverentsi sessiooni "TT02 11 - Power Quality" juhataja
2012 - 2013 PV ja elektrituulikute paigaldajate kutsestandardite töörühma ekspert
2012 - 2012 TTÜ õppekavade ökonoomika töörühma liige
2010 - 2012 Rahvusvaheliste konverentside teaduskomitee liige: "The (51st, 52nd, 53rd) International Scientific Conference Power and Electrical Engineering"
2008 - 2013 Ajakiri KESKONNATEHNIKA toimetaja (automaatika ja energeetika)
2006 - 2007 TTÜ Mehhatroonikainstituudi Nõukogu liige
Tunnustused: 2011 Eesti Kaitseministeeriumi Kuldrinnamärk, tulemusrikka koostöö eest
2005 Eriauhind töögrupile "Rakenduslik teadustöö 2005" trammi info- ja juhtimissüsteemide väljatöötamise eest, Tallinna Linnavalitsus
2001 Tallinna Tehnikaülikooli Arengufondi stipendium
2001 Eesti Teaduste Akadeemia I auhinna saanud Reivo Kruusi bakalaureusetöö „Kaugjuhtimine ja -jälgimine üle Interneti“ juhendaja
1997 Haridusministeeriumi Diplom teadustöö "Laboratoorse vertikaalse liigendkaega robotitel põhine automaatne paindtootmisüksus koos protsessijälgimissüsteemiga" eest Eesti üliõpilaste teadustööde riiklikul konkursil
1996 DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst) stipendium
1995 DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst) stipendium
1994 DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst) stipendium
Sünniaeg
09.08.1972
Sünnikoht
PUBL kirjed