Mikrovõrkude ja metroloogia uurimisrühm, sh valgustehnika labor

Uurimisrühma juht
Võtmesõna
mikrovõrgud
tarbimise juhtimine
automaatikasüsteemid
energiasalvestid
elektervalgustus
Ülevaade
Teadustöö on fokusseeritud kahe teadusvaldkonna - elektrivarustuse ja elektervalgustuse -arendamisele. Elektrivarustuse valdkonna teadustöö on fokusseeritud tarbijapoolse elektrisüsteemi paindlikkuse ennustamis- ja karakteriseerimismudelite uurimisele, energia kogukondade paindlikkuse suurendamisele, rakendades tehisintellekti energiavoogude juhtimiseks ja optimeerimiseks mikrovõrkudes, ning uudsete paindlikkusteenuste ja -toodete arendamisele. Samuti uuritakse tänavavalgustustaristu rakendamisvõimalusi rohetehnoloogiate (elektersõidukid, taastuvenergia jne) laialdasemaks integratsiooniks elektrisüsteemi. Metroloogia valdkonna teadustöö on fokusseeritud peamiselt elektervalgustuses ja tööstusseadmete diagnostikas oluliste mõõtemeetodite arendusele. Elektervalgustuses uuritakse uute valgustustehnoloogiate mõju inimesele ja keskkonnale (sh liiklusohutusele), töötatakse välja uusi valgustehnilisi mõõtemeetodeid, nt leedekraanide, valgusreostuse mõjude hindamiseks. Samuti uuritakse tööstusseadmete diagnostikaks sobivate mõõtemeetodite ja algoritme, et ennetada majanduslikult kulukaid rikkeid ja tõrkeid.
Tähtsamad tulemused
Olulisemate 2022. a tulemustena võib välja tuua: nutika energiasalvestusalgoritmi väljatöötamine, mis arvestab tarbijate harjumusi ja ilmaolusid (projekt PSG739); metoodika fiidrite klassifitseerimiseks ja majanduslikult tõhusate tehnoloogiliste lahenduste valikuks madalpingevõrgus pingeprobleemide lahendamisel (projekt AR20013, VFP19031EE); energiaühistute uudsete ärimudelite uurimine ja väljatöötamine mikrovõrkude pilootprojektil (projekt AR20013, VFP19031EE); tehisintellektil põhinevate tööstusseadme diagnostikaalgoritmi väljatöötamine (projekt LEP18101, AIRE-EDIH); leedekraanide mõjude uurimine liiklusohutusele, mõjude hindamise metoodika ja juhendi väljatöötamine (projekt LEEAE21114).
Uurimisrühma tegevusperiood
Seotud struktuuriüksus
Elektroenergeetika ja mehhatroonika instituut
Teadusgrupiga seotud publikatsioonid