Soesoo, Alvar 1963

Allasutuse kood
yf
TTÜ ametikoht
TTÜ-s
1997-
Teenistuskäik TTÜs
TTÜ Geoloogia Instituut, teadur 1989-1993, 1995-1996
TTÜ Geoloogia Instituut, direktor 2002-31.12.2011
füüsikainstituut, füüsikalise geoloogia professor 2003-... ja õppetooli juhataja
Teenistuskäik mujal
2000 - 2001 NATO Järeldoktor, Memorial University of Newfoundland, Kanada
01.10.1999 - 28.02.2002 Tartu Ülikool
1996 - 2000 PhD õpingud ja lektor Monashi Ülikool, Austraalia1993 - 1995 külalisteadur, Põhjamaade Vulkanoloogia Instituut, Islandi Ülikool, Reykjavik, Island
Haridus
1996 - 2000 PhD, Monashi Ülikool, Melbourne, Austraalia; 1992 - 1992 magister, Tartu Ülikool; 1981 - 1989 Tartu Riiklik Ülikool, geoloogia
Teaduskraad
geol-mag 1992 (TÜ), geokeem ja geotektoonika dr 2000 (Monashi Ü, Austraalia), 2000/2001 NATO järeldoktorant-uurija Memorial University of Newfoundland (Kanada)
geokeem-dr
Eriala
Teadusorganisatoorne ja administratiivne tegevus
2012 - ... Critical Metals and Minerals in Fennoscandia - Soome, Rootsi, Norra ja Venema ühistöögrupp, liige; 2011 - ... Eesti Geotermaalenergia Assotsiatsioon, asutajaliige, juhatuse esimees; 2010 - ... Eesti Maavarde Komisjon, esimees; 2009 - ... Teaduste Akadeemia Mereteaduste komisjon - liige; 2009 - ... TeaMe teaduse populariseerimise programm - nõukoja liige; 2009 - ... Eesti kõrghariduse kvaliteedi hindamise bio- ja keskkonna ja füüsikaliste loodusteaduste komisjonid - liige; 2007 - ... Õppekavakomisjoni juht, Maa-teadused (MSc ja PhD tase); 2006 - ... Eesti Teaduste Akadeemia Meteoriitika komisjon, liige; 2004 - ... Eesti Geoloogia Rahvuskomitee – liige; 2004 - ... Eesti Stratigraafia Komisjon, Eelkambriumi komisjoni liige; 1989 - ... Eesti Geoloogia Selts – liige; 2014 - 2014 Maa-teaduste rahvusvaheline evalvatsioon, Vilniuse Ülikool, komisjoni liige; 2011 - 2011 Maa-teaduste rahvusvaheline evalvatsioon, Vilniuse Ülikool, komisjoni liige; 2010 - 2013 TTÜ valitsus, liige; 2010 - 2012 InterReg IVC projekti GeoPower juhtkomitee liige; 2009 - 2011 InterReg IVA projekti COBWEB juhtkomitee liige; 2009 - 2010 TTÜ Nõukogu, asejuhataja; 2008 - 2010 Üliõpilaste teaduslike tööde riiklik komisjon - liige; 2008 - 2009 Rahvusvaheline Planeet Maa Aasta, Orgkomitee asejuhataja; 2006 - 2008 Eesti Geoloogia Selts – president; 2005 - 2010 Eesti Teadlaste Liit – liige, volikogu liige; 2005 - 2007 InterReg IIIA projekti juhtkomitee asejuhataja; 2004 - 2010 TTÜ GI teadus- ja arenduskomisjon - esimees; 2003 - 2005 Eesti maavarade komisjon; 2002 - 2011 TTÜ Majanduskomisjon - liige; 2002 - 2011 TTÜ Geoloogia Instituudi nõukogu, esimees; 2002 - 2011 TTÜ Nõukogu, liige; 2002 - 2011 TTÜ teaduskomisjon, liige; (1986 ENSV Geol Valitsuse puurmeister. 1989-93, 1995-96 ENSV/Eesti TA Geol Inst n-tead, tead. 1993-95 Islandi Ü Põhjamaade Vulkanoloogiainst külalistead. 1999/2000, 2001 TÜ Geol-inst tead. Eesti Geoloogia Seltsi 1989- , Eesti Geoloogia Rahvuskomitee, Tallinna Teadlaste Maja ja Eesti Teadlaste Liidu l. Riikliku Maavarade Komisjoni l)
Tunnustused
2012 Gottfried Wilhelm von Leibniz medal
2012 Euroopa auteadlane
2012 Euroopa Loodusteaduste Akadeemia tegevliige
2012 Fulbright'i stipendium
2011 Euroopa teadusfondi stipendium, projekt Micro-DICE
2006 Soome Akadeemia grant, teadusvisiit
2006 Norra Teaduste Akadeemia teadusvisiidi grant
2005 Prantsuse Akadeemia stipendium teadusvisiidiks
2005 Soome Akadeemia grant, teadusvisiit
2000NATO järeldoktori stipendium
1999 Monashi Ülikooli geoloogiaosakonna uuringustipendium
1996 Austraalia rahvusvaheline doktoristipendium (1996, 1997, 1998, 1999)
1996 Monashi Ülikooli uuringustipendium (1996, 1997, 1998, 1999, 2000)
1993 Põhja Vulkanoloogia Instituudi uuringustipendium (1993, 1994, 1995)
1993 Põhjamaade stipendium, 1993, 1994, 1995
1992 Parim noorteadlase artikkel
Sünniaeg
07.04.1963 Võrumaa
PUBL kirjed