Sarmiento, Maria Cecilia 1969

Allasutuse kood
yt
TTÜ-s
2004-
Teenistuskäik TTÜs
geenitehnoloogia instituudi geenitehnoloogia õppetooli insener (0.50) 2004 - 2006
geenitehnoloogia instituudi geenitehnoloogia õppetooli teadur (1,0) 2007 - 2008
Vähiuuringute Tehnoloogia Arenduskeskus ASi vanemteadur (0.75) 2008 - 2009
geenitehnoloogia instituudi geenitehnoloogia õppetooli teadur (0.25) 2008 - 31.12.2009
geenitehnoloogia instituudi geenitehnoloogia õppetooli dotsent (0.25) 2009 - 31.12.2016
Vähiuuringute Tehnoloogia Arenduskeskuse juhtivteadur (0.75) AS 2009 - 2014
geenitehnoloogia instituudi geenitehnoloogia õppetooli vanemteadur (0.15) 01.01.2010 - 31.12.2010
geenitehnoloogia instituudi geenitehnoloogia õppetooli vanemteadur (0.20) 2011 - 31.12.2016
geenitehnoloogia instituudi geenitehnoloogia õppetooli hoidja 01.09.2014-31.08.2017
keemia- ja biotehnoloogia instituudi vanemteadur (0,75) 01.01.2017–...
keemia- ja biotehnoloogia instituudi dotsent (0,25) 01.01.2017–...
keemia ja biotehnoloogia instituudis vanemlektori ametikohal dotsent 1.09.2017-31.12.2021
Teenistuskäik mujal
Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut, Teadur (1.00) 2001-2004
Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut, vaneminsener (1.00) 1997-2001
Haridus
Lima La Molina Rahvuslik Põllumajandusülikool , bioloogia MSc 1996
Alexander von Humboldti Saksa Kolledž (Lima), 1988
Teaduskraad
PhD
Teadusorganisatoorne ja administratiivne tegevus
Tallinna Erakõrgkooli "Veritas" inglise keele õpetaja; Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi v-insener, teadur 1997-2005; täindanud end Põllumajandusliku Biotehnoloogia Keskuses Gödöllös, Turu Ülikoolis, Baseli Ülikoolis; EV teaduspreemia 2009 (kollektiiv); hobid: lugemine, jalgrattasõit
TTÜ Keemia- ja biotehnoloogia instituudi MSc kaitsmiskomisjoni liige 2017-...
TTÜ Keemia- ja biotehnoloogia instituudi PhD kaitsmiskomisjoni liige 2017-...
TTÜ Keemia- ja biotehnoloogia instituudi nõukogu liige 2017-...
anonüümne referii ajakirjas Cellular Physiology and Biochemistry 2017-...
H2020-SFS-17-2017 (RIA) taotluse koordinator (11 partnerit) 2017-...
EPSO supporting scientist for Tallinn Univ. of Technology 2016-...
COST projekti CA15223 "Modifying plants to produce interfering RNA" juhtkomitee liige 2016-...
geenitehnoloogia õppekavakomisjoni töörühma liige 2015-...
Anonüümne referii ajakirjas Virology 2011-...
Eesti Teadusfondi taotluse retsensent 2010-...
Keskkonnamuutustele kohanemise tippkeskuse lõppkonverentsi korraldamine 2015
Ida-Soome Ülikooli doktoritöö eelretsensent 2014
Õppekava eneseanalüüs (Geenitehnoloogia, TTÜ) 2014-2015
Geenitehnoloogia õppetooli hoidja 2013-2016
Tallinna Tehnikaülikooli juhtide reservi arendusprogramm 2012-2013
TTÜ Geenitehnoloogia Instituudi nõukogu liige 2011-2016
korduvalt TTÜ Geenitehnoloogia Instituudi PhD kaitsmiskomisjoni liige 2010-2016
NordForsk C. elegans'i võrgustiku liige 2010-2013
COST projekti FA0806 "Plant virus control employing RNA-based vaccines: a novel non-transgenic strategy" juhtkomitee liige 2009-2014
2020 TTÜ visiooni töörühmas (Matemaatika-loodusteaduskonna esindaja) 2008-2009
Ohutuse eest vastutav isik Vähiuuringute Tehnoloogia Arenduskeskuses 2008-2014
korduvalt TTÜ Geenitehnoloogia Instituudi MSc kaitsmiskomisjoni liige 2007-2016
Radioaktiivsetöö eest vastutav isik Geenitehnoloogia Instituudis, TTÜ 2005-2010
Kursuse korraldamine:"Advanced course of industrial biotechnology" 1995
Sünniaeg
23.09.1969