Kerikmäe, Tanel 1969-

Allasutuse kood
TTÜ ametikoht
TTÜ-s
2009-
Teenistuskäik TTÜs
õiguse instituut, Jean Monnet Euroopa õiguse õppetooli teadur 01.07.2009 - 31.12.2010
õiguse õppetooli juhataja 01.07.2009-31.08.2017
professor 21.12.2010 - ...; euroopa õiguspoliitika ja tehnoloogiaõiguse prof, tenuuriprof al 01.06.2020
sotsiaalteaduskonna õppe- ja teadusprodekaan 01.09.2014-31.08.2015
õiguse instituudi direktor 18.05.2015-...
Teenistuskäik mujal
2003 - 2009 Rahvusvaheline Ülikool Audentes teadur
2009 - 2010 EL projekti "Kohtusüsteemi reform Kõrgõzstanis (GTZ, nüüd GIZ)" põhiseadusliku reformi üksuse juhataja
2009 - 2009 Luzerne Academy for Human Rights Implementation, õppejõud
2000 - 2004 Euroopa Kolledž, Tartu Ülikool, külalislektor
2000 - 2001 Riga Graduate School of Law (RGSL), külalislektor
1996 - 1998 Eesti Diplomaatide Kool, lektor
1994 - 2000 Tartu Ülikool
lektor (1.00)
1984 - 1987 Tartu Pedagoogiline Kool, laborant 15.08.1969 Tartus
Haridus
Audentese Ülikool, humanitaar- ja sotsiaalteaduskond, rahvusvaheliste suhete ja Euroopa uuringute õppekava, PhD, 2005-2006
United States Information Agency (USIA), U.S.Judical System programme, Washington, Indianapolis, Denver, San Fransisco, Certificate 1999
University of Oxford, International Human Rights Law, Certificate 1996
European University Institute, Academy of European Law, Certificate 1994
Teaduskraad
PHD (Tallinna Ülikool, Riigiteaduste Instituut 2009)
Eriala
Teadusorganisatoorne ja administratiivne tegevus
projekti "Kohtusüsteemi reform Kõrgõzstanis" põhiseadusliku reformi üksuse juhataja 2009-2010
Tunnustused
2015 - ... Nelson Mandela Metropolitan University, Department of Criminal and Procedural Law, rahvusvaheline külalisteadur
2015 - ... Aasia uuringute keskus, ekspert
2015 - ... Law Review (Teisės apžvalga),toimetuskolleegiumi liige
2015 - 2015 Ekspert Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuris: Moldova ülikoolide õiguse magistriprogrammide hindamisel
2015 - 2015 Kutsutud ekspert, Kaubandus-Tööstuskoja Ekspordi Akadeemia
2014 - 2016 Järelevalvekomitee liege, Erasmus plus programme project "Development of mediation Network in Civil and Criminal Cases to foster Wide Settlements of Disputes"
2014 - 2015 Tallinna Tehnikaülikooli nõukogu liige, õppekomisjoni ja teaduskomisjoni liige, Sotsiaalteadiuskonna õppe- ja teadusprodekaan
2014 - 2014 Õigusteaduse sihtevaveerimise juhtkomitee liige, Haridus- ja Teadusministeerium
2014 - 2014 Ekspert Leedu kõrghariduse kvaliteedihindamise keskuses/Studijų kokybės vertinimo centras
2014 - ... Centre for Asia-Pacific Studies, nõukogu liige
2014 - ... Tallinna Tehnikaülikooli nõukogu liige
2014 - ... Doktorinõukogu liige, Vytautas Magnus ülikooli õigusteaduskond, Mykolas Romeris Ülikooli õigusteaduskond
2014 - ... EJIL, EAFIT Journal of International Law, Medellin - Colombia, toimetuskolleegiumi liige
2013 - ... Caucasus University õigusteaduse doktoriprogramm, TTÜ õiguse instituudi esindaja
2013 - ... Teadusajakiri "Baltic Journal of Law & Politics" toimetuskolleegiumi liige
2013 - ... Journal of Legal Education Committee, International Association of Law Schools
2013 - ... Õppekavakomisjoni esimees, Sotsiaalteaduskond, Tallinna Tehnikaülikool, (aseesimees 2010-2013)
2013 - ... Nõukogu liige, Rahvusvaheliste suhete instituut, Majandusteaduskond, Tallinna Tehnikaülikool
2013 - ... Liige, ASIA (Aasiaga seotud ekspertide andmebaas)
2013 - ... õppenõukogu asendusliige, Tallinna Tehnikaülikool
2012 - ... Council of European Studies (CES) at Columbia University, member, 2012 executive committee nominee
2012 - ... Teadusajakiri "European Studies. The Review of European Law, Economics and Politics" toimetuskolleegiumi liige
2012 - ... Asendusliige, akadeemiline komisjon, Tallinna Tehnikaülikool
2011 - ... Eesti Juristide liit, õiguspoliitika toimkond
2011 - ... Siena ülikooli doktoriprogrammi "Dottorato in Diritto e Istituzioni dei Mercati" teaduskomitee liige
2011 - ... Acta Iuridica Olomucensia (Palacky Ülikool, Olomouc), toimetuskolleegiumi liige
2011 - ... Schengeni Nõukoda, Schengeni Noortekogu (Euroopa noorte juhtide nõukogu)
2011 - ... Baltic Journal of European Studies, toimetuskolleegiumi liige
2011 - ... Teadusajakiri "L'Europe Unie", teadusnõukogu liige
2011 - ... Tallinna Tehnikaülikool, Sotsiaalteaduskond, Õiguse instituut
Direktor (2009-2011, direktori kt)
2010 - ... International Transparency Kyrgyzstan, juhatuse liige
2010 - ... Tallinna Tehnikaülikool, Sotsiaalteaduskond, nõukogu liige
2010 - ... Tallinna Tehnikaülikool, õiguse instituut, nõukogu esimees ex officio
2009 - ... Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuur, ekspertkomisjoni liige
2008 - ... Euroopa komisjon, Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasutusele esitatud projektitaotluste hindamise ekspert
2008 - ... Rahvusvaheline nõukoda, Rahvusvaheline terrorismiuuringute keskus, Potomaci poliitikauuringute instituut
2007 - ... Eesti Inimõiguste Keskus, nõukogu liige, vanemekspert
2004 - ... Federation Internationale pour le Droit Europeen (FIDE) Eesti, asutajaliige
2003 - ... Euroopa Õigusteaduskondade Assotsiatsioon (E.L.F.A.), TTÜ õiguse instituut, esindaja
2000 - ... Baltic Yearbook of International Law (Kluwer, Lund), toimetuskolleegiumi liige
1998 - ... Õigusfilosoofia Eesti Ühing, asutajaliige
2014 - 2014 Ekspert Leedu kõrghariduse kvaliteedihindamise keskuses/Studiju kokybes vertinimo centras
2014 - 2014 Õigusteaduse sihtevalveerimise juhtkomitee liige, Haridus- ja Teadusministeerium
2013 - 2013 Peakorraldaja: IALS Euroopa Regionaalne Dekaanide Foorum: 2013 - 2013 Member of the conference committee, scientific body, "Good Morals of a Lawyer: Theoretical and Practical Issues", Vytautas Magnus University
2012 - 2013 IALS The Law School Admissions Council Student Awards Committee
2012 - 2012 Ekspert Leedu kõrghariduse kvaliteedihindamise keskuses/Studiju kokybes vertinimo centras
2010 - 2014 Tallinna Ülikool, Riigiteaduste instituut, nõukogu liige
2009 - 2010 EL projekti "Kohtusüsteemi reform Kõrgõzstanis (GTZ, nüüd GIZ)" põhiseadusliku reformi üksuse juhataja
2008 - 2009 Tallinna Tehnikaülikool, Majandusteaduskond, õiguse instituut, direktor
2007 - 2010 Eesti kõrghariduse ja teaduse rahvusvahelistumise juhtnõukogu
2007 - 2010 Proceedings of the Institute for European Studies, toimetaja ja toimetuskolleegiumi liige
2003 - 2008 Rahvusvaheline Ülikool Audentes / International University Audentes
välissuhete prorektor, õigusteaduskonna dekaan
2003 - 2003 Peasekretär, Euroopa ühenduse uuringute ühingu (ECSA) Eesti osakonna konverents „Legal Certainty in EU Law“ (koostöös Soome ECSAga)
2001 - 2002 Concordia Rahvusvaheline Ülikool Eestis, õigusteaduskond, dekaani kt
1998 - 1998 Cambridge ülikool, külalisteadur, Research Centre for International Law /Clare Hall
1994 - 2000 Tartu Ülikool
rahvusvahelise õiguse ja EL õiguse lektoraadi juhataja
Tunnustused: 2013 Tänukiri, the International Association of Law Schools (IALS)
2012 Tänukiri väärtusliku panuse eest, DKG Estonia
2012 Eesti Juristide Liidu (EJL), tänukiri
2009 Luzerni Ülikool, Gerbert Ruf Stiftung stipendium
2007 Haridus- ja Teadusministeerium, tänukiri
2007 Center for International Legal Studies (CILS), tänukiri
1997 Swedish private foundation of mr Maeloo, stipendium
1997 TÜ Rektori tunnustus Teldersi rahvusvahelise harjutuskohtu eduka juhendamise eest
1996 Finnish Centre for International Mobility (CIMO), stipendium
1994 Helsingi Ülikool, stipendium väljapaistvale välistudengile
Sünniaeg
15.08.1969
PUBL kirjed