Euroopa Liidu digitaalse turu ja tehnoloogiate õiguspoliitiline ja normatiivne raamistik ja selle kohaldumine partnerriikides

Klassifikaator (Frascati)
Uurimisrühma juht
Võtmesõna
tehnoloogiaõigus
Euroopa õiguspoliitika
digitaalne turg
tehisintelligents ja õigus
digiteenuste õiguslik regulatsioon
Metaversum ja õigus
Ülevaade
Uurimisgrupi teadustemaatika on seotud tehnoloogiaõigusega ja vastavate õiguslike oskuste teadmussiirdega: • Õigus ja e-tehnoloogiad: − e-residentsus, krüptoraha, targad lepingud, 3D printimine, tarkvaraagendid, digitõendid, tehisintellekt, moodsad tehnoloogiad ja õiguspoliitika. − Privaatsusõigus, küberjulgeolekuõigus, eetika ja õiguse seosed. − Andmekaitse määrus, inimõigused Euroopa digiajastul, digitaalse kaubandusega seonduvad õigused ja kohustused.• IKT õigus: väljendusvabadus, e-valitsus, meedia ja kommunikatsiooni õiguslik analüüs.
Tähtsamad tulemused
Kerikmäe, T. (2022). Artificial Intelligence and Legal Decision making in Public & Private Sector. e-Governance and Digital Transformation. Strathmore University Business School.
Uurimisrühma tegevusperiood
Seotud struktuuriüksus
Teadusgrupiga seotud publikatsioonid