Pikkov, L. Kuidas teadust juhitakse // Tallinna Polütehnik : TPI parteikomitee, rektoraadi, komsomolikomitee, ametiühingukomitee häälekandja (1989) 31.03, lk. 3.