TUTVUSTUS

TTÜ publikatsioonide andmebaasi loomist alustati 1994. aastal. Andmebaas sisaldab bibliograafilisi andmeid: TTÜ väljaandeid 1990–…; TTÜ töötajate publikatsioonid 1990–…; TTÜ trükiste arhiivkogu raamatuid.
Andmebaasi alusel avaldatakse TTÜ töötajate publikatsioonide aastanimestikke.


TTÜ publikatsioonide andmebaas võimaldab:

 • otsida infot publikatsioonide kohta paljude tunnuste alusel: autor, pealkiri, märksõna, TTÜ struktuuriüksus, jm;
 • otsida publikatsioone vastavalt teaviku laadile: raamat, artikkel ajakirjas, artikkel ajalehes, artikkel kogumikus, dissertatsioon;
 • leida raamatute ja muude väljaannete bibliograafilisi ning leidumusandmeid.

 

ANDMEBAASI KASUTAMINE

Avalehel saad teha valiku OTSING, TEAVIKUD, REGISTRID.


OTSING jaguneb liht- ja liitotsing.

 • vali, millist otsingut soovid teha ja sisesta otsisõna(d);
 • piira otsingut valikuga ALGAB, SISALDAB, TÄPNE VASTE. Vaikimisi on määratud ALGAB;
 • kliki OTSI või vajuta klahvile ENTER;
 • otsingut saad täpsustada otsitulemuste lehel, sisesta otsitavad andmed ja kliki lingil PIIRA.


LIHTOTSING

Sõnaotsing
Võimaldab otsida iga sõna autori, pealkirja, ilmumisandmete, märkuste, märksõnade jt väljadelt. Sõnaotsinguga leiad ka need kirjed, millel pole märksõnu.

Autori otsing
Võimaldab otsida autori nime järgi. Kui soovid autorit täpsustada eesnime või initsiaaliga, kasuta perekonnanime järel koma. Näiteks:

 • keevallik
 • kübarsepp, j
 • tamm, toomas

Otsingu tulemusena kuvatakse ka kirjed, kus otsitav esineb teistes rollides, nt koostaja, toimetaja, tõlkija jne.
Otsingut saad täpsustada valikuga ALGAB, SISALDAB, TÄPNE VASTE. Vaikimisi on määratud ALGAB.
Kui soovid otsida kindla autori rolli (nt toimetaja, tõlkija jm) järgi, kasuta liitotsingut.

Pealkirja otsing
Võimaldab otsida raamatu või artikli pealkirja järgi. Sisesta täpne pealkiri või sõnad pealkirja algusest. Võõrkeelseid grammatilise artikliga (nt the, der, die, das) algavaid pealkirju otsi artikliga. Näiteks:

 • sillaehitajad ajas ja ruumis
 • sillaehitajad
 • sillae
 • the indoor

Otsitulemuste lehel kuvatakse leitud publikatsioonide kirjed. Kui täpset pealkirja ei tea, piira otsingut valikuga SISALDAB.
Otsingut saad täpsustada otsitulemuste lehel, sisesta otsitavad andmed ja kliki lingil PIIRA.


LIITOTSING

Liitotsingu puhul saab vasakpoolsest rippmenüüst teha otsinguid mitmete tunnuste alusel: autor, pealkiri, allikas, märksõna, võtmesõna, tema kohta, TTÜ struktuuriüksus või muu otsitunnus. Otsida saab ka mitme otsitunnusega – nt autor, ilmumisaasta, märksõna. Igat otsingut saad piirata, avades *lahtri.
Allikas – otsingu tulemuseks saad kõik otsitud allikast pärinevad kirjed.
Autor – otsingu tulemusena kuvatakse ühe autori kõik kirjed, ka need kus otsitav esineb teistes rollides. Otsingut saad piirata, kui avad *lahtri ja valid kas toimetaja, koostaja, intervjueerija või muu rolli. Selle otsingu tulemusena kuvatakse ainult need kirjed, milles autoril on valitud roll.
Ilmumisaasta – otsingu tulemuseks on kõik otsitud aastal ilmunud raamatud, ajakirja-, ajaleheartiklid, konverentside ettekanded. Täpsusta otsingut valikuga TÄPNE VASTE, sest aastaarvud esinevad andmebaasis mitmel kujul (nt 2014, c2014, [2014, [2014], 2014]).
Juhendaja – otsingu tulemuseks on kõik otsitava isiku juhendatud tööd.
Kirjastus/väljaandja – kasuta otsingut, kui soovid leida kindla kirjastuse/väljaandja teoseid. Täpsusta otsingut valikuga SISALDAB, sest kirjastused esinevad andmebaasis mitmel kujul (nt Avita, [Avita, [Avita], Avita]).

Märksõna – võimaldab otsida kindla teema järgi. Märksõnaotsing otsib vasteid nii märksõna kui ka TTÜ märksõna väljalt.
Andmebaasis kasutatakse märksõnastamiseks peamiselt Eesti märksõnastikku (EMS). Märksõnad on eesti keeles ja enamasti mitmuse vormis. EMSi märksõnu hakati andmebaasis kasutama aastast 2013, vanemaid kirjeid täiendatakse jooksvalt. Varasemalt on andmebaasis kasutusel TTÜ märksõnastik, milles on märksõnad TTÜ või TTÜ töötajate kohta, mida ei pruugi leida Eesti märksõnastikust, kuid on publikatsiooni kirjeldamise seisukohast olulised. TTÜ märksõnastiku leiab avalehelt valikust REGISTRID – TTÜ märksõna.
Pealkiri – võimaldab otsida raamatu või artikli pealkirja järgi. Sisesta täpne pealkiri või sõnad pealkirja algusest. Võõrkeelseid grammatilise artikliga (nt the, der, die, das) algavaid pealkirju otsi artikliga. Kui täpset pealkirja ei tea, piira otsingut valikuga SISALDAB.
Seeria-sari – võimaldab otsida seeriapealkirja järgi. Otsingu tulemusena kuvatakse kõik otsitud seeriasse kuuluvad kirjed.
Tema kohta – võimaldab otsida kindla isiku kohta ilmunud publikatsioone. Otsingus kasuta ainult otsitava isiku perekonnanime.
TTÜ struktuuriüksus – võimaldab otsida kindla struktuuriüksuse publikatsioone (nt automaatikainstituut, TTÜ Geoloogia Instituut). Täpsusta otsingut valikuga SISALDAB, kui ei ole teada struktuuriüksuse täpne nimetus.
Võtmesõna – võimaldab otsida kindla teema järgi. Võtmesõnad on selles keeles, milles on ilmunud publikatsioon, mõningate eranditega. Võtmesõnad on lisatud ainult nendele publikatsioonidele, kus need on autori poolt esitatud. Võtmesõnu hakati andmebaasis kasutama aastast 2011, varasematel kirjetel võtmesõnad puuduvad.
Võimalik on valida ka publikatsiooni laadi: raamat, artikkel ajakirjas, artikkel ajalehes, artikkel kogumikus, dissertatsioon.
Otsingut saad täpsustada valikuga ALGAB, SISALDAB, TÄPNE VASTE. Vaikimisi on määratud ALGAB.


TEAVIKUD

 • võimaldab otsida teavikuid laadi järgi: raamat, artikkel ajakirjas, artikkel ajalehes, artikkel kogumikus, dissertatsioon;
 • otsingut saad täpsustada otsitulemuste lehel, sisesta otsitavad andmed ja kliki lingil PIIRA.

REGISTRID

 • võimaldab teha otsingut erinevates registrites: autor, märksõna, tema kohta, TTÜ märksõna, TTÜ struktuuriüksus, võtmesõna;
 • otsingut saad täpsustada valikuga ALGAB, LÕPEB, SISALDAB.