Tartu [p. o. Tallinna] teadlased ei tegelenud bioloogilise relvaga : [lühiintervjuu Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi teadusnõukogu esimehe Mart Saarmaga]

ilmumisaasta
leheküljed
14. okt., lk. 4
TTÜ märksõna
tema kohta
Lippmaa, Endel
Kogerman, Priit
märkused
Intervjuu on kommentaariks artiklile: Ojakivi, M. Lippmaa läks pensionile suurte erimeelsustega : [konfliktist noorteadlaste, sh Priit Kogermani ja Endel Lippmaa vahel] // Samas
retsensioon
Konflikti teemal: Tarand, K. Laul nõukogude aatomist // Eesti Päevaleht (2004) 18. okt., lk. 3
Konflikti teemal: Aaviksoo, J. Teadus ja selle tipud // Eesti Päevaleht (2004) 19. okt., lk. 3
Konflikti teemal: Kivirähk, A. Idamaa targad // Eesti Päevaleht (2004) 23. okt., lk. 2
Saarma, M. Tartu [p. o. Tallinna] teadlased ei tegelenud bioloogilise relvaga : [lühiintervjuu Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi teadusnõukogu esimehe Mart Saarmaga] // Eesti Päevaleht (2004) 14. okt., lk. 4.