Männi, M. Digilugu.ee uuendamiseks oodatakse kasutajate tagasisidet [Võrguväljaanne] // jarvateataja.postimees.ee (2022) 27. jaan.,