Tehniliste paigaldiste termiline isoleerimine. Osa 1, Torustikud, mahutid ja seadmed. Isolatsioonimaterjalid ja -elemendid [Võrguteavik] = Thermal insulation of technical equipment. Part 1, Insulation of pipes, vessels and equipment. Insulating materials and elements

vastutusandmed
Eesti Standardikeskus ; [koostanud EVS/TK 30 töörühm koosseisus: Aivo Andrekson, Marek Merendi, Niilo Lukkonen, Margus Korju, Andrus Perandi ja Eduard Latõšov]
ilmumisaasta
leheküljed
1 võrguväljaanne (16 lk., pdf)
seeria-sari
Eesti standard ; EVS 860-1:2020
kohamärksõna
märkused
See Eesti standard on standardi EVS 860-1:2010 uustöötlus ning koostamise aluseks on võetud Soome tehnilise isoleerimise valdkonna standardid
Jõustunud sellekohase teate avaldamisega EVS Teataja 2020. aasta oktoobrikuu numbris
Pealkiri võetud pdf-i tiitelkuvalt (kirjeldatud 22.10.2020)
TTÜ struktuuriüksus
keel
eesti
Andrekson, A., Merendi, M., Lukkonen, N., Korju, M., Perandi, A., Latõšov, E. (koost.). Tehniliste paigaldiste termiline isoleerimine. Osa 1, Torustikud, mahutid ja seadmed. Isolatsioonimaterjalid ja -elemendid [Võrguteavik] = Thermal insulation of technical equipment. Part 1, Insulation of pipes, vessels and equipment. Insulating materials and elements.,, 2020. 1 võrguväljaanne (16 lk., pdf). (Eesti standard ; EVS 860-1:2020).