[Suri Eesti NSV Teaduste Akadeemia akadeemik Leo Jürgenson] // Eesti NSV Teaduste Akadeemia toimetised. Füüsika. Matemaatika = Известия Академии наук Эстонской ССР. Физика. Математика = Proceedings of Academy of Sciences of the Estonian SSR. Physics. Mathematics (1986) 35. ak., 4, lk. 449.