Pikkov, L. Keskonnakaitse konverents // Tallinna Polütehnik : TPI parteikomitee, rektoraadi, komsomolikomitee, ametiühingukomitee häälekandja (1988) 01.04, lk. 2.