Õispuu, L. (koost.). Dokumendid = Documents // Eestlased Vene sõjaväes 1940-1945 : lisanimestik (A-Ü) : raamatute R9-R11 täiendamiseks = Estonians in Russian armed forces in 1940-1945 : additional name list (A-Ü) : supplements for books R9-R11. Tallinn : Eesti Represseeritute Registri Büroo, 2016. lk. 47-86 : ill. (Represseeritud isikute registrid (RIR) ; raamat 12 (R12) = Repressed persons records (RPR) ; book 12 (R12)).