Infosüsteemide töörühm

Klassifikaator (Frascati)
Uurimisrühma juht
Võtmesõna
infosüsteemid
e-valitsus
e-riigi tehnoloogiad
Ülevaade
Eestil on rahvusvahelisel tasandil digiühiskonna tehnoloogiate liidri maine. Selle professuuri missiooniks on panustada tehnikaülikooli liidri rolli saavutamisse ja hoidmisesse uue põlvkonna digiühiskonna IKT süsteemide arhitektuuris ja kujundamises, sealhulgas suuremahulistes IKT süsteemides, IKT süsteemide maastikul, IKT ökosüsteemides ja infovahetuse platvormides. Uurimisgrupp on keskendunud teadustööle „infosüsteemitehnoloogiate“ valdkonnas, mis võimaldab tuleviku infoühiskonda hajutatud andmetöötluse (sealhulgas pilvetehnoloogiad, tarkvara määratletud võrgud, asjade Internet, plokiahela tehnoloogia) ja uue põlvkonna andmetehnoloogiate (sealhulgas andmevahetus platvormid, automatiseeritud masinõppe platvormid, äriteabe platvormid, kollektiivse intelligentsuse platvormid) teelahkmel.
Tähtsamad tulemused
2023. aastal on rühma teadlased aidanud kaasa plokiahela, asjade Interneti (asjade Interneti) ja SDN-i (tarkvarapõhise võrgunduse) integreerimisele, töötades välja konkreetseid kujundusi ja pakkudes neile erinevaid prototüüpe. On välja töötatud digitaalse valitsusarhitektuuri (DGA) raamistik, et aidata suuremahulistel digitaalse valitsuse kavandamise algatustel vältida ebaõnnestumisi ning suurendada edukate e-valitsuse ettevõtmiste tõhusust.
Uurimisrühma tegevusperiood
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
Seotud struktuuriüksus
Teadusgrupiga seotud publikatsioonid