Tiismus, Hugo 1924-2007

In TalTech
1952-1953, 1956-2007
Career in TalTech
ehitusmehaanika kat v-lab 1952-53, ass 1956
tööstusettevõtete elektrifitseerimise kat v-õpet 1956
elektriajamite kat dots 1958, juh 1960-71, 1980-89, prof 1978-92
õppeprorektor 1970-78
elektriajamite ja jõuelektroonika inst elektriajamite ja elektrivarustuse õppet emeriitprof 1992
elektriajamite ja tehnoloogiliste protsesside automatiseeritud juhtimissüsteemide labor teadusl juhend 1980-92
Degree
tehnikateaduste doktor 1977 (kaitses V.I.Uljanovi nim Leningradi Elektrotehn-inst) (NSV Liidu Kõrgem Atest Komisj tunnistus 1978)
More information
Suure Isamaasõja veteran. 1943. a lõpetas Suhhumi Tööstustehn. Mobil 1943. Gruusia NSV Stalini nim kolh brigadir 1945-47. Nõukogude Eesti preemia 1967, Eesti NSV teeneline teadlane 1980. TPI Nõukogu teadusl sekretär. 1980. a loodi kateedri juurde NSVL Lennukitööstuse Ministeeriumi elektriajamite ja automatiseeritud juhtimissüsteemide tööstuslabor. Omab autoritunnistusi; stažeer Moskva Energ Inst. EE14, EMajBL
dates of life
10.04.1924-07.01.2007
Place of birth
Salme küla, Gagra rajoon, Abhaasia
PUBL register