Penjam, Jaan 1955

Department code
it
ny
In TalTech
1990-
Career in TalTech
infotöötluse kat tunnit õppej
küberneetika baaskat v-õpet
automaatika ja süsteemitehnika inst dots 01.01.1990–31.12.1994
infotehnoloogia keskuse juh 1997-2001
automaatikainstituudi/arvutiteaduse instituudi teoreetilise informaatika professor 1994–31.01.2013
õppet juhataja 01.09.2009-31.01.2013
TTÜ Küberneetika Inst dir 1997-01.07.2008, dir kt 01.07.2008-2009
arvutiteaduse instituudi projektijuht (0,25) 01.02.2013–...
Speciality
More information
1978-1997 ENSV/Eesti TA Küberneetika: v-ins, tead, uurimisrühma juht, tarkvaraosk juh. Eesti teaduse tippkeskuse "Töökindlate arvutisüsteemide uurimine" juh 2004- ja uurimisrühma "Formaalmeetodid süsteemiarenduses" juh 2004-. Infotehnoloogia virtuaalne tippkeskus "eVikings II" (Euroopa Liidu tippkeskus). Harrastsus: koorilaul. Riikl autasu: EV Valgetähe IV klassi teenetemärk 2007 (informaatikateadl, TTÜ prof)
Birth and death data
17.10.1955 Mõisaküla
PUBL register