Nanits, Mats-Maidu 1939

Department code
ml
In TalTech
1962-
Career in TalTech
masinaehitustehnoloogia labor, insener-tehnoloog
peenmehaanika kateeder, vanemõpetaja, dotsent 1978
aparaadiehituse instituut, dotsent, lektor
mehhatroonikainstituut, metroloogia ja mõõtetehnika õppetool, vanemteadur 2000
mehaanika ja metroloogia katselabor, metroloogiainsener, juhataja kohusetäitja 2004-2005, juhataja asetäitja 2006-
Name reference
Nanits, Mats-Maido
Birth and death data
07.06.1939
Place of birth
Vastseliina
PUBL register