Veeteede ohutuse uurimisrühm

Doktorant
Chen, Jim Henry
Võtmesõna
hüdrograafia
veeteede ohutus
navigatsiooniriskide hindamine
nutikas navigatsioonimärgistus
Ülevaade
Loodud uurimisrühma eesmärgiks on olla tugev koostööpartner nii Eesti merendussektorile kui ka töötada koos rahvusvaheliste konsortsiumitega, panustades konkurentsivõimelise meremajanduse arengusse läbi teadustöö hüdrograafia, veeteede planeerimise, nutika navigatsioonimärgistuse, merekartograafia ning navigatsiooniohutuse valdkonnas. Uurimisrühma fookuses on teaduspõhise õppe arendamine ning pakkumine kõikidel kõrghariduse astmetel, nii bakalaureuse-, magistri- kui doktoriõppes, võttes arvesse merendussektori arengud ja praegusel ning tuleviku tööturul vajalikud kompetentsid.
Tähtsamad tulemused
Läbi on viidud navigatsiooniriskide hindamise analüüsid planeeritavate meretuuleparkide aladel ning arendusjärgus olevate sadamate akvatooriumites. Navigatsiooniriskide hindamisega identifitseeritakse potentsiaalsed ohud ja tõenäosus ohtlike olukordade tekkeks võttes arvesse laevade liiklustihedust vesiehitiste ehitus- ning kasutusfaasis. Lisaks tuvastatakse võimalikud ohtlike olukordade tagajärjed ning tehakse ettepanek riskide leevendamise meetmete osas. Lahendused valideeritakse kasutades Eesti Mereakadeemia tipptasemel merendussimulaatorite võimekust.
Uurimisrühma tegevusperiood
Seotud struktuuriüksus
Teadusgrupiga seotud publikatsioonid