E-valitsemine

TalTech prioriteetne teadussuund
Klassifikaator (Frascati)
Uurimisrühma juht
Võtmesõna
e-valitsemine
e-demokraatia
digitaalne ühisturg
Ülevaade
Rühma teadustöö keskendub e-valitsemise olulisemate arengute sotsiaalteaduslikule analüüsile nii Eestis kui ka globaalsel tasandil: e-riigi kasutaja- ja kodanikukeskne arendamine, e-hääletuse mudelite läbipaistvuse ja kuluefektiivsuse hindamine, uute identiteedihaldustehnoloogiate ning avaandemete kasutamine avalikus sektoris. Grupi kõige olulisemaks tegevuseks on TOOP projekti (The Once Only Principle; www.toop.eu) koordineerimine. TOOP on Euroopa Liidu ja H2020 suurim avaliku sektori innovatsiooni ja e-valitsemise innovatsiooniprojekt (innovation action), mis püüab läbi andmete ühekordse küsimuse põhimõtte elluviimiseks vajalike tehniliste ja administratiivsete lahenduste väljatöötamise muuta Euroopa avalikud sektorid senisest oluliselt efektiivsemaks ja dünaamilisemaks ning muuta reaalsuseks Euroopa digitaalne ühisturg. Uuurimisgrupi liikmed on uurinud ja nõustanud erinevaid riike (Eesti, Šveits, Austraalia, Lõuna-Korea, Jaapan jne) kasutaja-kesksete e-valitsemise süsteemide loomise osas. 2020. aastal valiti Prof. Robert Krimmer Tartu Ülikooli e-valitsemise Euroopa teadusruumi õppetooli (ERA-chair) kohale ning 2021. aasta jooksul toimus uurimisgrupi liikmete liitumine instituudi teiste gruppidega.
Uurimisrühma tegevusperiood
Teadusgrupiga seotud publikatsioonid