Kübarsepp, Jakob 1947

Researcher ID
Department code
mt
In TalTech
Career in TalTech
mehaanika ja tööstustehnika instituut, emeriitprofessor, 01.09.2021–...
mehaanika ja tööstustehnika instituut, vanemteadur, 01.09.2021–31.08.2024
mehaanika ja tööstustehnika instituut, professor, 01.07.2017–31.08.2021
materjalitehnika instituut, metallide tehnoloogia õppetool, professor, 01.02.2011–31.12.2013
õppeprorektor 15.03.2000-2011, 2014-2017
mehaanikateaduskond, dekaan 1994-2000
materjalitehnika instituut, metallide tehnoloogia aseprofessor 1992, professor 1997-... ja metallide tehnoloogia õppetooli juhataja 1997-2000
metallide tehnoloogia kateeder, assistent 1985-1986, dotsent 1986
pulbermetallurgia labor, nooremteadur, vanemteadur, 1975-1985
Degree
tehnikateaduste doktor 1992 (TTÜ, teema "Terassideainega kõvasulamid")
tehnikateaduste kandidaat 1979 (Moskva Keemilise Peentehnoloogia Instituut, teema "Pulbermetallurgia ja komposiitmaterjalid")
More information
Üliõpilasena V.I.Lenini stipendiumi saaja. 1970-75 ENSV TA Erikonstrueerimisbüroo (SKB) konstruktor, juhtivkonstruktor. NEesti riiklik preemia 1985. Eesti Volitatud Insener 1998-2004-2009. Euroinseneri kutsetunnist 2001. EV teaduspreemia 2005 (kollekt juht). Autoritunnistusi 8. , Balti Materjaliühingute Assotsiatsiooni l, European Powder Metallurgy Association (EPMA) l.
Eesti Teadusagentuur (ETAG), nõukogu liige, 2019−...
Kristjan Jaagu stipendiuminõukogu esimees, 2017−...
Mehaanika ja tööstustehnika instituudi nõukogu liige, 2017−...
Rahvusvahelise Inseneripedagoogika Ühingu IGIP seirekomitee president, 2016−...
Eesti Teaduste Akadeemia, Informaatika ja tehnikateaduste osakonna juhataja, 2015−...
Teadusajakirja "Powder Metallurgy Progress " rahvusvahelise nõunike kogu liige, 2015−...
Teadusajakirja "Proceedings of the Estonian Academy of Sciences" toimetaja, 2014−...
SA Tallinna Tehnika ja teaduskeskus, nõukogu liige, 2012−...
Eesti Teaduste Akadeemia akadeemik, Informaatika ja Tehnikateaduste Osakond, 2011−...
Eesti Teadusagentuur (ETAG), hindamisnõukogu liige, 2018−2019
IT Akadeemia programmi juhtkomitee liige, 2016−2017
TTÜ materjaliteaduse instituudi nõukogu liige, 2014−2016
Euroopa tehnikaülikoolide võrgustiku CESAER 2014.aasta teaduskonverentsi "Widening participation" ja üldkogu korralduskomisjoni esimees, 2014
Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuur, Hindamisnõukogu esimees, 2012−2013
Kristjan Jaagu stipendiumite ekspertnõukogu, liige, 2011−2017
Põhja- ja Baltimaade tehnikaülikoolide võrgustike NORDTEK- BALTECH 2012. aasta teaduskonverentsi ja üldkogu BALTECH poolne koordinaator, 2011−2012
Rahvusvaheline Füüsikaolümpiaad Eestis IPho2012, juhtkomitee liige, 2010−2012
Teadusajakiri "Estonian Journal of Engineering", toimetaja, 2008−2013
BALTECH võrgustiku aastakonverentside ( kokku 9 ) korralduskomisjoni esimees, 2005−2011
SA Archimedes Euroopa kõrghariduse programmide nõukogu liige, 2005−2012
Eestikeelsete Kõrgkooliõpikute Juhtkomitee liige, 2005−2013
Tehnikaülikoolide rahvusvahelise võrgustiku BALTECH nõukogu esimees, 2004−2015
SA TTÜ Materjalitehnoloogiate Siirdekeskuse nõukogu esimees, 2003−2006
TTÜ Materjaliuuringute keskuse nõukogu liige, 2000−2016
ETF tehnikateaduste ekspertkomisjoni liige, 1997−2000
TTÜ nõukogu liige, 1994−2017
Mehaanikateaduskonna nõukogu esimees, 1994-2000
European Powder Metallurgy Association (EPMA) liige
Balti Materjaliühingute Assotsiatsiooni liige (ABMS)
Eesti Materjalitehnika Ühingu liige (EMÜ)
Eesti Teadlaste Liidu liige (ETL)
Eesti Inseneride Liidu liige (EIL)
PHARE Eesti teaduse ja kõrghariduse reformi materjaliteaduse ja geeni/biotehnoloogia keskuse nõukogu liige
TTÜ materjaliteaduse alaste doktorikraadide nõukogu liige
Muu
riiklik teaduse elutööpreemia 2024
Tallinna Tehnikaülikooli aasta arendustöö 2018 (II koht ), 2019
Eesti Teaduste Akadeemia, akadeemik, 2011
Eesti Haridus- ja Teadusministeeriumi teenetemärk, 2007
Valgetähe IV klassi teenetemärk, 2006
Eesti Vabariigi Teaduspreemia, "Mikro- ja nanotehnoloogiliste uurimismeetodile arendamine tööstuslike materjalide väljatöötamiseks", 2005
Tallinna Tehnikaülikooli teenetemedal Mente et Manu, 2005
Euroinsener EUR ING ( FEANI), 2001
Euroopa iseneride koolitaja " ING-PAED IGIP " tiitel, 2011
Eesti NSV riiklik preemia, 1985
Birth and death data
09.02.1947
Place of birth
PUBL register