Õispuu, Leo 1930-2022

In TalTech
1965-2000, 2006-
Career in TalTech
soojusenergeetika kateeder, assistent, vanemõpetaja, dotsent 1967
energeetikateaduskond, prodekaan 1968-1970
Teenistuskäik mujal
Tehas "Ilmarine", konstruktor 1958-1962
More information
TPI autorikaitse grupi liige soojusenergeetika alal
Ühiskondlik tegevus
korp!Vironia 1989
Memento Tallinna Ühendus, esimees
Eesti Represseeritute Registri Büroo, liige, juhataja
Muu
Eesti Punase Risti IV klassi teenetemärk 1998
Nõukogude Eesti preemia 1970 (kollektiivis)
dates of life
03.08.1930-08.09.2022
Place of birth
PUBL register