Õispuu, Leo 1930-2022

TalTech ametikoht
TalTechis
1965-2000, 2006-
Teenistuskäik TalTechis
soojusenergeetika kateeder, assistent, vanemõpetaja, dotsent 1967
energeetikateaduskond, prodekaan 1968-1970
Teenistuskäik mujal
Tehas "Ilmarine", konstruktor 1958-1962
Teadusorganisatoorne ja administratiivne tegevus
TPI autorikaitse grupi liige soojusenergeetika alal
Ühiskondlik tegevus
korp!Vironia 1989
Memento Tallinna Ühendus, esimees
Eesti Represseeritute Registri Büroo, liige, juhataja
Tunnustused
Eesti Punase Risti IV klassi teenetemärk 1998
Nõukogude Eesti preemia 1970 (kollektiivis)
eludaatumid
03.08.1930-08.09.2022
Sünnikoht
PUBL kirjed