Laugis, Juhan 1938-2010

Department code
aa
Position
In TalTech
1964-2010
Career in TalTech
tööstusettevõtete elektrifitseerimise kat v-õpet
eletriajamite kat dots 1970, prof 1987, juh 1975-80, 1989-92
elektriajamite ja jõuelektroonika inst elektriajamite ja elektrivarustuse prof 1992, õppet juh 1992-31.08.2012, dir 1992-
elektriajamite ja tehnoloogiliste protsesside automatiseeritud juhtimissüsteemide labori juh 1980-1991?
Degree
tehnikateaduste doktor 1987 (Moskva Energeetikainstituut)
tehnikateaduste kandidaat 1970 (Leningradi Elektrotehnikainstituut)
More information
Peale ülik lõpetamist töötas Tallinna M.I.Kalinini nim Elektrotehnika Tehases ja "Kommunaalprojektis" ins-na. Stažeer Saksamaal. Sõprusühingu "NSV Liit - Saksa DV" TPI algorg-i juht. ENSV teeneline leiutaja 1985. Ajak Baltic Electrical Engeneering Review toimetaja Eestist (1995-98). Eesti Moritz H. Jacobi Seltsi aseesi. Kempteni Rakenduskõrgkooli (Baierimaal) auliige 2000. TTÜ teenetemedal "Mente et manu" nr 4, 2001. EE14
Muu
mente et manu-
dates of life
07.03.1938-01.11.2010
Place of birth
Põltsamaa ; surmakoht Tallinn, maetud Tallinna Metsakalmistu
PUBL register