Didaktilisi võimalusi keemia ja keskkonnaõpetuse integratsiooniks

author
statement of authorship
H.Karik
location of publication
Tallinn
year of publication
pages
lk. 46
language
eesti
Karik, H. Didaktilisi võimalusi keemia ja keskkonnaõpetuse integratsiooniks // XXIII Eesti keemiapäevad : teaduskonverentsi ettekannete referaadid. Tallinn, 1997. lk. 46.