Kommentaar raportile „Genome Editing for Crop Improvement“ (Genoomi täppismuutmine põllukultuuri parendamiseks). ALLEA Symposium Report. October 2020

statement of authorship
Cecilia Sarmiento
source
Eesti Teaduste Akadeemia veebileht
date
oktoober
year of publication
pages
1 lk
name of the institution
Belgia Flaami Kuningliku Teaduste ja Kunstide Akadeemia
subject of location
subject of form
notes
Populaarteaduslik artikkel
language
eesti
Sarmiento, C. Kommentaar raportile „Genome Editing for Crop Improvement“ (Genoomi täppismuutmine põllukultuuri parendamiseks). ALLEA Symposium Report. October 2020 // Eesti Teaduste Akadeemia veebileht (2020) oktoober, 1 lk. https://www.akadeemia.ee/wp-content/uploads/2020/12/kommentaar-final.pdf