Regulator of G protein signalling 16 (RGS16) : functions in immunity and genomic location in an ancient MHC-related evolutionarily conserved synteny group = G valkude signaaliülekande regulaator 16 (RGS16) : osalus immuunvastuses ja genoomne asukoht ürgses MHC-seoselises evolutsiooniliselt konserveerunud sünteenses grupis

statement of authorship
Jaanus Suurväli ; [supervisor Sirje Rüütel Boudinot]
type of dissertation
doktoritöö
university/scientific institution
Tallinna Tehnikaülikool
location of publication
Tallinn
publisher
year of publication
pages
162 p. : ill
series
Theses of Tallinn University of Technology. B, Thesis on natural and exact sciences = [Tallinna Tehnikaülikooli väitekirjad]. B, Loodus- ja täppisteadused ; 180
subject of form
ISSN
1406-4723
ISBN
978-9949-23-701-2
978-9949-23-702-9 (pdf)
notes
Includes bibliogr
Kokkuvõte eesti keeles, lk. 99-100
Autori CV inglise ja eesti keeles, lk. 101-104
Thesis (Ph.D. in Gene Technology) : Tallinn University of Technology, 2014
TTÜ department
language
inglise
Suurväli, J. Regulator of G protein signalling 16 (RGS16) : functions in immunity and genomic location in an ancient MHC-related evolutionarily conserved synteny group = G valkude signaaliülekande regulaator 16 (RGS16) : osalus immuunvastuses ja genoomne asukoht ürgses MHC-seoselises evolutsiooniliselt konserveerunud sünteenses grupis. Tallinn : TUT Press, 2014. 162 p. : ill. (Theses of Tallinn University of Technology. B, Thesis on natural and exact sciences = [Tallinna Tehnikaülikooli väitekirjad]. B, Loodus- ja täppisteadused ; 180).